Ministerstwo Rodziny zaprezentowało nowy program. Ma pomóc osobom z niepełnosprawnościami

Ministerstwo Rodziny chce eliminacji barier w dostępie osób niepełnosprawnych do pracy. Pomóc ma w tym nowy program "Stabilne Zatrudnienie".
Zobacz wideo

Ministerstwo Rodziny  zaprezentowało program "Stabilne Zatrudnienie". Głównym jego celem jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.

Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz przedstawiając program zaznaczył, że zaplanowane działania są częścią rządowego programu "Dostępność Plus" 2018-2025, zakładającego eliminację barier w dostępie osób niepełnosprawnych do zatrudnienia.

Pierwszy z nich adresowany jest do instytucji administracji publicznej, które zatrudnią osoby niepełnosprawne, drugi - do organizacji pozarządowych, które przygotują i skierują osoby niepełnosprawne na staże zawodowe do instytucji publicznych.

Prezes Marlena Maląg wyjaśniła, że na ten rok przewidziano 300 takich staży. W sumie w całym programie ma być ich 600. 

Czytaj też: Osoby niepełnosprawne odpowiadają na "Piątkę Kaczyńskiego". Zapowiadają protest "o godne życie"

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce osoby niepełnosprawne stanowią 12 procent społeczeństwa. Według jednak Marleny Maląg, razem z osobami chwilowo niepełnosprawnymi, z powodu chociażby różnych schorzeń, może to być nawet 30 procent.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ponad 7 procent zatrudnionych to osoby niepełnosprawne. W resorcie inwestycji i rozwoju jest to 3,3 procent. W innych instytucjach ten wskaźnik jest jednak niższy.

Więcej o: