Rząd przedstawił projekt zerowego PIT-u dla młodych. "Będzie sprzyjać zakładaniu rodziny"

Zapowiedź wprowadzenia zmian w opodatkowaniu młodych pracowników to jedna z politycznych obietnic partii rządzącej, składających się na tzw. "piątkę Kaczyńskiego". Opublikowany 11 czerwca projekt zerowego PIT-u dla osób do 26. roku życia obejmie także młodych pracujących na umowę zlecenie.
Zobacz wideo

Rząd w projekcie ustawy jasno określa, że celem wprowadzenia zerowego PIT-u jest „pierwszy krok w kierunku zmniejszenia klina podatkowego, czyli różnicy między tym, co podatnik dostaje ‘na rękę’”.

Zmniejszenie obciążeń dla osób o relatywnie niewysokich pensjach pozwoli młodym ludziom łatwej rozpocząć pracę i równocześnie da możliwość powrotu na rynek pracy osobom pracującym w szarej strefie. Przyczyni się również do poprawy współczynnika aktywności zawodowej osób młodych oraz spadku bezrobocia wśród tej grupy wiekowej, o czym szerzej w ocenie skutków regulacji. Stabilna sytuacja zawodowa oraz poprawa sytuacji materialnej młodych osób sprzyjać będzie ponadto zakładaniu rodziny oraz rodzicielstwu

- czytamy w opublikowanym dziś projekcie zmian.

Zerowy PIT ma dotyczyć osób do 26. roku życia, które uzyskują przychody ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej, a także osoby pracujące w oparciu o umowę zlecenie, które jako takie nie są pracownikami w rozumieniu przepisów ustawy PIT.

Projekt ustawy wprowadza nowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych (...) do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł

- podano w projekcie.

Nowe przepisy mają obowiązywać już od 1 sierpnia. Ze względu na to, próg podatkowy tytułem dochodów otrzymanych w roku 2019 został obniżony do sumy 35 636,67 zł (5/12 z 85 528 zł = 35 636,67 zł).

Niższy limit za 2019 r. jest konsekwencją planowanego wejścia w życie zwolnienia, tj. z dniem 1 sierpnia 2019 r. wraz z możliwością jego zastosowania już w odniesieniu do dochodów uzyskanych od tego dnia

- czytamy w uzasadnieniu rządowego projektu.

Zobacz wideo
Więcej o: