500 plus dla niepełnosprawnych przyjęte. Wejdzie w życie jeszcze przed wyborami

Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wprowadzający nowe świadczenia uzupełniające w wysokości 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania. Ustawą zajmie się teraz Senat.

Głosowało 430 posłów, za przyjęciem ustawy głosowało 428 posłów, przeciw było 2. "To niezwykle ważny i oczekiwany społecznie krok w kierunku budowania państwa solidarnego" - pisze na Twitterze Bożena Borys-Szopa, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ocenie skutków regulacji projektu ustawy zapisano, że wydatki na nowe świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania wyniosą w tym roku 0,59 mld zł, zaś w przyszłym roku - 2,72 mld zł. Od 2021 r. roczny koszt wyniesie 3,07 mld zł. Środki te będą wydatkowane za pośrednictwem Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Jego zasadniczym źródłem finansowania jest tzw. danina solidarnościowa, czyli dodatkowy, 4-procentowy podatek dochodowy od osób zarabiających ponad 1 mln zł rocznie. 

500 plus dla niepełnosprawnych - czyli dla kogo?

Świadczenie będzie wynosiło 500 zł miesięcznie. Będzie przysługiwało pełnoletnim osobom posiadającym jedno z czterech orzeczeń:

* orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji 

* orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji

* orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji

* orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Pieniądze otrzymają wyłącznie te osoby, które nie dostają innych świadczeń publicznych, albo dostają mniej niż kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (w tym roku 1100 zł miesięcznie). W trakcie prac w Sejmie Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska proponowała zniesienie kryterium dochodowego, ale ten wniosek odrzucono, tłumacząc wprowadzenie progu ograniczonymi możliwościami budżetu państwa.

Według resortu rodziny świadczenie to nie będzie opodatkowane, nie będzie od niego pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne. Jego wysokość nie będzie uwzględniana w dochodzie osób i ich rodzin przy ustalaniu prawa do niektórych świadczeń.

Wnioski będzie można składać od 1 października br., więc możliwe, że beneficjenci pieniądze dostaną jeszcze przed wyborami parlamentarnymi.

Czytaj też: 500 zł dla niepełnosprawnych. Do lekarzy orzeczników mogą ustawić się długie kolejki 

Zobacz wideo