Bezrobocie w Polsce najniższe w historii. "Dochodzimy do ściany". Bez pracy już mniej niż 900 tys. osób

Bezrobocie w czerwcu wyniosło 5,3 proc., wobec 5,4 proc. w maju. Taką informację podał Główny Urząd Statystyczny. Jest to odczyt zgodny z szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

5,3 proc., to rekordowo niska wartość bezrobocia rejestrowanego zanotowana przez GUS. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, po raz pierwszy liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła poniżej 900 tys. osób - było ich 877,1 tys. 

.. źródło: Spotdata

Ale rekordów i symbolicznych danych jest więcej. Choćby - nareszcie po raz pierwszy liczba kobiet zarejestrowanych jako bezrobotne spadła poniżej 0,5 mln, wynosząc w czerwcu 494,2 tys. Również bodaj po raz pierwszy liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła poniżej 100 tys. - dokładnie 98,7 tys. Także liczba bezrobotnych w wieku do 25 lat spadła już poniżej symbolicznej granicy 100 tys. osób - w czerwcu było ich 98,9 tys.

"Dochodzimy do ściany"

Jak zauważa Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, ze spadkiem bezrobocia Polska dochodzi już do ściany. Zwraca uwagę, że dynamika spadku rok do roku coraz mniejsza. W czerwcu 2018 r. stopa bezrobocia rejestrowanego było o 0,5 p.proc. wyższa. W czerwcu nowych ofert pracy - jak wynika z danych GUS - było najmniej od pół roku.

Gdzie najniższe bezrobocie?

Dane GUS o bezrobociu 5,3 proc. w czerwcu pokrywają się z niedawnym meldunkiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Największy wpływ na spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych miały podjęcia pracy oraz aktywizacja bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy w ramach form aktywnych, co związane jest z pełnią prac sezonowych w budownictwie, turystyce, rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie

- tłumaczyła wówczas minister Bożena Borys-Szopa.

Z danych resortu pracy wynikało, że na koniec czerwca najniższe bezrobocie było w województwie wielkopolskim - 2,8 proc. Najwyższy odsetek zanotowano z kolei w województwie warmińsko-mazurskim - 8,8 proc. 

Zobacz wideo
Więcej o: