Mija termin składania wniosków w sprawie cen prądu. Dokumenty trzeba złożyć osobiście

13 sierpnia mija termin składania oświadczeń, pozwalających na zamrożenie cen prądu. Odbiorcy końcowi spoza gospodarstw domowych, a także średnich i dużych przedsiębiorstw powinni dostarczyć je firmie, która dostarcza im energię elektryczną.
Zobacz wideo

Oświadczenie w sprawie zamrożenia cen prądu powinni złożyć:

  • mikro i mali przedsiębiorcy
  • szpitale
  • jednostki sektora finansów publicznych (tj. jednostki samorządu terytorialnego, ich związków, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
  • inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Osoby, które dostarczą dostawcy prądu odpowiednie pismo, będą mogli skorzystać z możliwości zamrożenia cen energii elektrycznej na poziomie z dnia 30 czerwca 2018 r. w drugim półroczu 2019 roku.

Oświadczenie ws. cen prądu. Gdzie znaleźć wzór? 

Wzór oświadczenia, które należy złożyć do 13 sierpnia 2019, można znaleźć w Dzienniku Ustaw, na stronach internetowych dostawców prądu oraz w punktach obsługi klienta tych dostawców. Przedsiębiorcy, szpitale i jednostki państwowe powinny pamiętać, że dochowanie terminu następuje jedynie, gdy oświadczenie zostanie złożone fizycznie, a to oznacza, że na wysłanie dokumentów pocztą jest już za późno. Jeżeli odbiorca końcowy wyśle oświadczenie dzisiaj, przedsiębiorstwo dostarczające energię elektryczną będzie mogło je zignorować, nawet jeśli data nadania będzie mieścić się w terminie złożenia oświadczenia - informuje radca prawny Jan Sakławski, na którego słowa powołuje się Interia.pl.

Więcej o: