Sieć Dino goni m.in. Biedronkę? Ma już ponad 1000 sklepów i zapowiada szybki rozwój sieci

Dino Polska odnotowało 105,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 70,51 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny sieci sklepów Dino wyniósł 142,23 mln zł wobec 97,69 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 181,23 mln zł wobec 124,62 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1939,67 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 1409,83 mln zł rok wcześniej.

W pierwszej połowie 2019 r. spółka miała 172,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 126,46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 500,14 mln zł w porównaniu z 2 681,14 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 313,25 mln zł wobec 228,99 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 133,43 mln zł wobec 54,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Sieć sklepów Dino ma dynamicznie się zwiększać

"Strategia Dino zakłada dalszy rozwój działalności poprzez skoncentrowanie się na trzech kluczowych obszarach: kontynuacja szybkiego organicznego wzrostu liczby sklepów - zamiarem zarządu Dino Polska jest utrzymanie wysokiego tempa wzrostu powierzchni sali sprzedaży w marketach Dino w kolejnych latach. (...) Celem jest dalsza poprawa rentowności dzięki zwiększaniu skali działalności, korzystnej charakterystyce modelu biznesowego oraz inicjatywom strategicznym podejmowanym przez Grupę Dino" - napisano w raporcie spółki. 

Na dzień 30 czerwca 2019 r. sieć Dino tworzyło 1 056 sklepów o łącznej powierzchni sali sprzedaży 407 684 m2.  W ciągu półrocza przybyło 81 sklepów Dino. Dla porównania, Biedronka miała w czerwcu 2916 sklepów.

Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.

Więcej o: