Już tylko kilka godzin na zgłoszenie się do pracy w komisji wyborczej. Można zarobić nawet 500 złotych

Tylko do piątku 13 września można zgłosić się do pracy w obwodowej komisji wyborczej w ramach wyborów parlamentarnych, które odbędą się dokładnie za miesiąc. Za pracę w komisji można dostać od 350 do nawet 500 złotych.
Zobacz wideo

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie Państwowej Komisji Wyborczej 13 września mija termin przyjmowania kandydatur do pracy w obwodowych komisjach wyborczych w ramach wyborów parlamentarnych 2019. Chętni powinni zgłosić się do pełnomocnika wyborczego wybranego komitetu wyborczego. Swoją kandydaturę można osobiście przedstawić także urzędnikowi wyborczemu, który pracuje w urzędach każdej gminy.

Wybory parlamentarne 2019. Jak zostać członkiem komisji wyborczej? Ile można zarobić?

Jak zostać członkiem komisji wyborczej? Może nim być polski obywatel, który jest ujęty w stałym rejestrze wyborców w jednej z gmin oraz posiada prawa do głosowania. W dniu zgłoszenia musi mieć ukończone co najmniej 18 lat. Kandydat nie może być pozbawiony praw publicznych, wyborczych lub być ubezwłasnowolniony prawomocnym wyrokiem sądu. Członkiem komisji nie może być także kandydat w wyborach, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, urzędnik wyborczy, mąż zaufania, obserwator społeczny oraz rodzina kandydata (małżonek, ojciec, matka, dziadek, babcia, syn, córka, wnuk, wnuczka, rodzeństwo, małżonek zstępnego lub przysposobionego).

Podczas wyborów parlamentarnych 2019 roku obowiązywać będą wyższe wysokości diet dla członków komisji wyborczych. Stawki za pracę prezentują się następująco:

  • przewodniczący komisji otrzymają 500 złotych netto (wcześniej 200)
  • zastępcy przewodniczących 400 złotych (wcześniej 180 zł)
  • zwykli członkowie komisji - 350 zł (wcześniej 160 zł)
Więcej o: