Brexit. Kradzieże, rozboje i czarny rynek leków - brytyjska policja obawia się wzrostu przestępczości po wyjściu z UE

Policja w Wielkiej Brytanii obawia się skutków brexitu, w szczególności w jego twardej wersji (no-deal). Funkcjonariusze są zdania, że przestępcy skorzystają na opuszczeniu Wspólnoty przez Wielką Brytanię, a niszę dla nich stworzy deficyt leków i niedobory żywności.

Jak donosi "The Guardian", brytyjska policja stworzyła raport, w którym opisała potencjalnie niebezpieczne zjawiska społeczne, którym, ich zdaniem, będzie sprzyjał tzw. twardy brexit. Wśród nich policjanci wymieniają duże ryzyko zamieszek w całym kraju, gdy w krótkim czasie zacznie brakować produktów żywnościowych na sklepowych półkach. Sytuacja ta, zdaniem funkcjonariuszy, będzie generowała rekordową liczbę kradzieży i rozbojów. Z kolei zapotrzebowanie na leki, których deficyt po twardym brexicie może nastąpić, da idealne warunki, by wytworzył się czarny rynek, a przestępcy zdominowali porty w Wielkiej Brytanii.

Brexit i "Yellowhammer"

Obawy policjantów wzrosły po tym, jak w połowie sierpnia do wiadomości publicznej wyciekł tajny raport (i związana z nim operacja o kryptonimie "Żółty Młot" - "Yellowhammer", przyp. red.). Dziennikarze gazety "The Sunday Times" dotarli do dokumentu stworzonego przez jedną z rządowych instytucji, który ostrzegał przed konsekwencjami twardego brexitu. Na skutek opuszczenia Wspólnoty przez Wielką Brytanię bez umów handlowych, w kraju może zabraknąć leków, żywności i paliwa.

Dokument poruszył także kwestię wprowadzeniu twardej granicy w Irlandii, co było jednym z głównych punków zapalnych w negocjacjach dotyczących opuszczenia UE przez Wielką Brytanię. Co więcej, "Żółty Młot" szacuje, że dotkliwe problemy logistyczne miałyby trwać w Wielkiej Brytanii przez co najmniej trzy miesiące po wyjściu z Unii Europejskiej.

>>> Hübner: Brexit jest nie do wykonania. To lekcja dla nas wszystkich.

Zobacz wideo

Może zabraknąć policji

Brytyjscy policjanci napisali też w raporcie, że obawiają się kadrowych braków w ich szeregach, co uniemożliwi zapanowanie nad kryzysową sytuacją. Ponoć już teraz, gdy policja w całym kraju mobilizuje siły na wypadek przyszłych protestów i zamieszek, część policjantów odmawia udostępnienia przełożonym swoich danych kontaktowych. Dodatkowo, mundurowi zwracają uwagę, że na skutek twardego brexitu siły brytyjskie zostaną odcięte od ogólnoeuropejskich baz danych poszukiwanych przestępców, co dodatkowo ograniczy zdolności operacyjne policji, zwiększając tym samym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Czasu, by przygotować się na różne scenariusze Wielka Brytania ma niewiele. Specjalny szczyt europejski w sprawie brexitu rozpocznie się 18 października, a zgodnie z planem Wielka Brytania już 31 października przestanie być członkiem Wspólnoty. 

Więcej o: