Spore zmiany w VAT od 1 listopada. Split payment będzie można stosować do płatności zaliczkowych

Zmiany w VAT, które wprowadzają obowiązkowe split payment, sprawią również, że mechanizm podzielonej płatności będzie można stosować w przypadku płatności zaliczkowych.
Zobacz wideo

Mechanizm podzielonej płatności dotyczyć będzie wszystkich usług oraz towarów zawartych w załączniku nr 15 ustawy o VAT. Będzie on obligatoryjny dopiero w momencie, gdy ich wartość przekroczy 15 tys. zł. Zmiany wymogły na przedsiębiorców wprowadzenie obowiązkowego konta firmowego, dają także możliwość korzystania z tej metody w przypadku płatności zaliczek. 

Zmiany w VAT. Split payment również stosowane również do zaliczek. 

Dotychczas split payment można było stosować w przypadku płatności zaliczkowych dokonywanych na podstawie otrzymanych wcześniej faktur pro forma, not księgowych oraz wezwań do zapłaty. Od 1 listopada br. z mechanizmu będzie można korzystać również w przypadku zaliczek nieudokumentowanych odpowiednią fakturą. Mogą one przybierać formę rat, zaliczek czy zadatków i dotyczą obligatoryjnego, jak i dobrowolnego split payment. 

Czytaj także: Obowiązkowe konto firmowe. Istotne zmiany w split payment dla każdego przedsiębiorcy od 1 listopada

Warto zaznaczyć, że podatnik musi być w stanie udowodnić, że zaliczka dotyczy konkretnej faktury, którą otrzyma po zapłacie zaliczki. W przypadku trudności z powiązaniem tego, będzie zachodzić podejrzenie, czy wywiązał się z obowiązku split payment. Taką wpłatę będzie trzeba opatrywać komunikatem "zaliczka", natomiast w przypadku posiadania faktury w komunikacie niezbędne będzie natomiast podanie jej numeru.

Zmiany powodują jednak pewne wątpliwości. W wielu przypadkach podatnik może nie otrzymać faktury za zaliczkę, a na całość usługi bądź tworu, która będzie wyższa. Czy w takiej sytuacji split payment będzie obowiązkowe? Nie wyjaśnia tego Ministerstwo Finansów, które w wytłumaczeniu pisze, iż : "o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności decydować będzie w praktyce kwota zaliczki oraz zakres przedmiotowy transakcji, w związku z którą zaliczka jest płacona". Prawdopodobnie pominięcie płatności może zostać zweryfikowane podczas kontroli skarbowej. 

Więcej o: