Pawłowicz, Piotrowicz i Chojna-Duch kandydatami do Trybunału Konstytucyjnego. Ile zarobią?

Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Są to: Elżbieta Chojna-Duch, Krystyna Pawłowicz oraz Stanisław Piotrowicz. Ile będą mogli zarobić na nowych stanowiskach?

To, ile zarabiają sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, reguluje ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 listopada 2016 roku. W artykule 16 rozdziału 2. tego dokumentu czytamy, że wynagrodzenie zasadnicze sędziego Trybunału oblicza się, mnożąc razy pięć przeciętne wynagrodzenie z drugiego kwartału roku poprzedniego. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w drugim kwartale 2018 roku wynosiło ono 4521,08 zł. Oznacza to, że zasadnicze wynagrodzenie sędziego TK w 2019 roku wynosi ponad 22 tys. zł brutto miesięcznie.

Zobacz wideo

Wynagrodzenie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jakie dodatki może otrzymać?

Wynagrodzenie zasadnicze to nie jedyne pieniądze, na jakie mogą liczyć sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Każdy z nich, według money.pl, może otrzymać także dodatek stażowy w wysokości nawet 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Aby go otrzymać, trzeba mieć 20-letni staż pracy.

Za wieloletnią pracę sędziowie TK mogą też otrzymać także nagrodę jubileuszową (po 20 latach pracy jest to 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego).

Zarobki sędziego TK. Jaką odprawę otrzymuje sędzia przechodzący w stan spoczynku?

W momencie przejścia w stan spoczynku, sędziowie TK mogą liczyć na wysoką odprawę. Po 10 latach pracy w sądzie, prokuraturze lub Trybunale Konstytucyjnym jest ona równowartością dwumiesięcznego wynagrodzenia (ponad 45 tys. zł), po 20 latach - sześciomiesięcznego wynagrodzenia (ponad 135 ty.s zł).

Więcej o: