Nie zarejestrowałeś samochodu? Możesz zapłacić nawet 1000 zł. Wyższe kary od stycznia

Ten, kto nie zarejestruje samochodu sprowadzonego z zagranicy w ciągu 30 dni, zapłaci karę w wysokości nawet 1000 zł. Nowy przepis wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Do tej pory osoba kupująca samochód z zagranicy miała 30 dni na zarejestrowanie pojazdu. W takim samym okresie należało poinformować starostę o nabyciu lub zbyciu samochodu. Wiele osób ignorowało jednak ten przepis, bo sankcje za jego nieprzestrzeganie nie były wyrażone wprost.

>>> Samochód w abonamencie jak telefon. Czy to się opłaca i ile to kosztuje?

Zobacz wideo

Przerejestruj samochód, bo słono zapłacisz. Nowe przepisy już od 1 stycznia 2020 roku

Aby rozwiązać ten problem, Ministerstwo Środowiska zaproponowało nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe przepisy zostały przyjęte. Dzięki nim starości będą mogli karać grzywną tych, którzy w ciągu 30 dni:

  • nie zawiadomią starosty o sprzedaży lub kupnie pojazdu zarejestrowanego w Polsce,
  • nie zarejestrują samochodu sprowadzonego z zagranicy.

Termin będzie liczony od dnia:

  • zakupu nowego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zakupu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z rynku wtórnego)
  • dopuszczenia przez organ Służby Celno-Skarbowej do obrotu pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej,
  • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innego państwa członkowskiego.

Kara za takie przewinienia będzie wynosić od 200 do 1000 zł. Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem nowego roku. Kary będą nakładane w drodze decyzji administracyjnej przez starostę, a pozyskane w ten sposób środki trafią do budżetu powiatu.