Zmiana przepisów przy zakupie lub sprzedaży auta od Nowego Roku. Za niezgłoszenie kara do 1000 zł

Nowelizacja przepisów dotycząca rejestracji używanych samochodów wchodzi w życie od Nowego Roku. Za niedopełnienie obowiązków będzie obowiązywała kara od 200 do 1000 złotych.
Zobacz wideo

Ministerstwo Środowisko wprowadziło 19 lipca 2019 roku ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustawach (Dz.U. 2019 poz. 1597). Wpłynęła ona na nowelizację przepisów w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy wynikające z nowelizacji wchodzą w życie od 1 stycznia 2020 roku i przewidują kary, za niezarejestrowanie samochodu sprowadzonego z zagranicy. 

Za niezarejestrowanie samochodu zapłacimy nawet 1000 zł kary

Obowiązek w teorii istniał cały czas, ale nie był egzekwowany. Nowe przepisy mają sprawić, że będzie on lepiej przestrzegany, a kary będą ściągane skuteczniej. Obowiązek zgłoszenia pojazdu, leży zarówno po stronie sprzedającego jak i kupującego. Przepisy wymagają, by w ciągu 30 dni od dokonania transakcji sprzedaży lub kupna samochodu, należy przyjść do odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu i w wydziale komunikacji zgłosić ją. Podczas tego procesu należy przedstawić odpowiednie dokumenty - umowę lub fakturę darowizny. Obowiązkiem zgłoszenia transakcji objęci są także pośrednicy, wliczając w to firmy, które sprzedają samochód kolejnemu nabywcy.

Kupujący także muszą zgłosić nabycie pojazdu, a ponadto muszą go zarejestrować. Jeśli z powodów technicznych jest to niemożliwe, wystarczy zgłosić kupno, jeśli chcemy uniknąć kary. Ta w zależności od okoliczności może wynosić od 200 do 1000 zł, a jej wysokość ustalą urzędnicy, zwracając uwagę m.in. na czas opóźnienia czy powtarzalność wykroczenia. Przepisy obowiązuje dla samochodów ściągniętych z innego państwa UE. Istotny jest jednak dzień dotarcia samochodu do Polski, więc kupując samochód sprowadzony 29 dni wcześniej, na rejestrację mamy zaledwie jeden dzień.

Więcej o: