Nadjeżdża Kolej Plus. Przyjęto nowelizację ustawy, która ma zapewnić 6 mld zł dla rządowego programu

9 stycznia Sejm przyjął nowelizację ustawy o transporcie kolejowym. To inicjuje rządowy program Kolej Plus, czyli Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej. Zgodnie z założeniami rząd planuje znaleźć 6,6 mld zł na kolej do 2028 r.

Już na początku minionego roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą wdrożenia programu Kolej Plus do 2028 r. Na jego realizację, której celem ma być walka z wykluczeniem komunikacyjnym, czy  budowa i odbudowa połączeń kolejowych do małych miejscowości rząd chce przeznaczyć 6,6 mld zł w perspektywie najbliższych 8 lat.

Kolej Plus to pierwszy program zakładający współpracę rządu i samorządów terytorialnych przy budowie i modernizacji infrastruktury kolejowej. Przewiduje ponadto bezpłatne przekazywanie linii kolejowych samorządom

- podkreśla Ministerstwo Infrastruktury.

>>> Inflacja najwyższa od 8 lat. Ceny w grudniu wystrzeliły. Kredytobiorcy w pułapce?

Zobacz wideo

Infrastruktura kolejowa do modernizacji

Jak zapowiada resort, niewykorzystywane obecnie tereny kolejowe mają zostać "przywrócone do ponownego użytku na cele transportowe". To z kolei ma pozwolić na nieodpłatne korzystanie z linii kolejowych przez samorządy, ograniczona ma być też likwidacja linii kolejowych.

Oczekiwanym efektem będzie przywrócenie ponownego eksploatowania infrastruktury kolejowej na terenach aktualnie nieczynnych lub po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej

- zapowiada resort.

Wśród innych założeń rządowego programu środki z Funduszu Kolejowego będą mogły być przeznaczane na zakup, modernizację, czy naprawy pojazdów kolejowych przez województwa. Co więcej, resort zapewnia, że pieniądze niewykorzystane w danym roku będą mogły być spożytkowane w roku kolejnym.

Prostsza droga dla inwestycji

Ministerstwo Infrastruktury podkreśla także, że Kolej Plus "zakłada ponadto zmiany dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych". Co to znaczy? Mowa o wprowadzeniu uproszczonego systemu udzielania gwarancji finansowych, co ma wpłynąć pozytywnie na inicjowanie przetargów. Zdaniem resortu ułatwi to "zaciąganie przez PKP PLK SA zobowiązań finansowych na zadania zaplanowane w ramach programu Kolej Plus". Rządowy program zakłada ponadto nowe źródła finansowania, jak środki z emisji skarbowych papierów wartościowych.