Co można odliczyć w PIT 2020? Ulga na leki, internet, termomodernizację, ale nie tylko

Co można odliczyć w PIT 2020? Większość podatników ma czas na rozliczenie podatku od 15 lutego do 30 kwietnia. W zeznaniu można odliczyć wiele rzeczy, dzięki czemu późniejszy zwrot podatku będzie wyższy. Jakie ulgi podatkowe obowiązują w rozliczeniu za 2019 rok?

Rozliczenie podatków trwa do 30 kwietnia. W przypadku rozliczeń w ramach PIT-36 i PIT-37 przekroczenie tego terminu może skutkować tym, że urząd skarbowy zrobi to za nas automatycznie. Oznacza to, że nie zostaną przyznane ulgi, które należy odliczyć samemu. 

PIT 2020. Trzy nowe ulgi podatkowe

W zeznaniu podatkowym za miniony rok będziemy mogli skorzystać z trzech nowych ulg. Najważniejsza to tzw. "zerowy PIT dla młodych", który zwalnia z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia. W związku z tym, że ustawa weszła w ciągu roku podatkowego, to limit dochodowy wynosi 35 636 zł, a nie, jak będzie to miało miejsce za rok obecny w kwocie 85 528 zł. Skorzystać z ulgi mogą jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę bądź zlecenie. 

Kolejna zmiana to wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej, dzięki której można odliczyć koszty związane z remontem mieszkania pod kątem zmniejszenia zużycia energii. Jest ona bardzo korzystna, gdyż zakres usług bądź produktów, które można rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym jest szeroki. Ponadto, ulga przysługuje na każdego podatnika, a nie dom, więc małżeństwo może odpisać sobie ponad 100 tys. zł z przeprowadzonego remontu tego samego budynku. 

Od 2020 roku istnieje także możliwość odliczenia darowizny na cele edukacji zawodowej, czyli środków przekazanych szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe oraz innym publicznym placówkom. Z tego tytułu można odliczyć 6 proc. dochodu.

Zobacz wideo PIT 2020. W tym roku są trzy nowe ulgi. Sprawdzamy z doradcą podatkowym, jak je rozliczyć

PIT za 2019 rok. Jakie ulgi jeszcze obowiązują? 

Poza standardowymi ulgami, jak chociażby prorodzinna, przypominamy o mniej znanych możliwościach odpisów od podatku. Do takich należy ulga na internet, z której może skorzystać każdy podatnik rozliczający się na formularzach PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28. Można to zrobić jednak tylko dwukrotnie, w dwóch następujących po sobie latach podatkowych. Maksymalna kwota to 760 zł, ale małżeństwo może odliczyć kwotę dwukrotnie wyższą. 

Należy również pamiętać o tym, że w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć leki. Jej wysokość, to różnica między faktycznie poniesionymi wydatkami na leki w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Wydając więc na leki np. 217 zł, można odliczyć 117 zł. Z ulgi skorzystać mogą również honorowi krwiodawcy, którym przysługuje 130 zł za każdy litr krwi. 

PIT 2020. Lista ulg podatkowych w rozliczeniu podatkowym za 2019 rok:

  • ulga na internet,
  • ulga na dziecko,
  • składki ZUS, zdrowotne, emerytalne (IKZE),
  • składki zdrowotne,
  • ulga dla krwiodawców,
  • darowizny na cele szlachetne bądź cele kultu religijnego,
  • ulgi dla niepełnosprawnych,
  • ulga dla młodych poniżej 26. roku życia,
  • ulga termomodernizacyjna,
  • odliczanie darowizny na cele edukacji zawodowej.
Więcej o: