Mapa bogactwa UE. Warszawa jak samotna wyspa na tle Polski, cały kraj poniżej średniej

Unijny urząd statystyczny - Eurostat - opublikował zestawienie PKB we wszystkich regionach UE. Widać w nim jasno, że Polska jako całość znajduje się znacznie poniżej unijnej średniej. Na tle kraju wyraźnie wyróżnia się jedynie region warszawski stołeczny. Ale do najlepszych i tak brakuje mu całkiem sporo.

Eurostat potrzebuje czasu, by zebrać dane, zatem najnowszy raport porównujący PKB w podziale na regiony UE dotyczy 2018 roku. Publikacja zawiera kilka różnych ujęć - my skupiamy się na PKB per capita (na głowę) mieszkańca.

PKB w Unii Europejskiej. Polska poniżej średniej

Unijna średnia w PKB na głowę to 30 200 według PPS, czyli parytetu siły nabywczej. PPS to swego rodzaju sztuczna waluta, która służy do porównywania wskaźników ekonomicznych w różnych krajach, pozwala uniknąć wpływu wahań kursów walutowych. W Polsce PKB na głowę w 2018 roku wyniósł 21 400. To 71 proc. unijnej średniej.

Eurostat swój raport przedstawił na mapie w podziale na regiony (czasem regionem jest całe państwo, czasem - jak w przypadku Polski - kilka województw). Widać na niej dobrze, że Polska - a zresztą także spora część wschodniej części UE - znajduje się daleko od czołówki europejskich państw.

Warszawa wyróżniona na tle Polski, najsłabiej w województwie lubelskim

Jeśli zajrzeć głębiej w tabelki Eurostatu, widać, że w Polsce najgorzej wypada województwo lubelskie (część Makroregionu Wschodniego wg metodologii UE), gdzie PKB na głowę to zaledwie 48 proc. średniej UE. Nieco lepiej jest w warmińsko-mazurskim - 49 proc., podkarpackim i podlaskim - po 50 proc. Zdecydowanie najlepiej radzi sobie Makroregion Województwo Mazowieckie, który jako jedyny w Polsce przebija unijną średnią - PKB na głowę wynosił tam w 2018 roku 114 proc. średniej UE. A wydzielony region warszawski stołeczny wypada jeszcze lepiej, mocno wyróżniając się na mapie Polski z wynikiem 156 proc. unijnej średniej.

Zobacz wideo Zobacz też: Czy budowa elektrowni jądrowej ma jeszcze sens? Atomowe za i przeciw

W całej Unii Europejskiej wskaźnik ten waha się od 263 proc. w Luksemburgu do 30 proc. w Majotcie (zamorski departament Francji, to wyspa w archipelagu Komorów na Oceanie Indyjskim, która leży pomiędzy Madagaskarem a Mozambikiem). W kontynentalnej Europie najsłabiej wypadają bułgarskie regiony Severozapade i Severen tsentralen (odpowiednio 34 i 35 średniej UE). Szczegóły można znaleźć tutaj.

Więcej o: