PIT 2020. W tym roku trzy nowe ulgi podatkowe. Co możemy odliczyć w rozliczeniu?

Czasu na składanie PIT-ów coraz mniej, gdyż dla większości podatników termin mija za niewiele ponad miesiąc, 30 kwietnia. Jak co roku osoby składające zeznanie podatkowe mają prawo skorzystać z wielu ulg podatkowych. Co nowego pojawiły się w rozliczeniu za 2019 rok?

Zeznanie podatkowe można składać od 15 lutego do 30 kwietnia drogą papierową bądź za pomocą usługi "Twój e-PIT". W związku z tym, że wcześniejsze złożenie PIT-ów ma wpływ na termin zwrotu nadpłaty podatku przez fiskus, większość osób decyduje się na zrobienie tego już teraz. Przed złożeniem dokumentów, warto się zaznajomić z tym, jakie ulgi nam przysługują. Przypomnijmy, że w rozliczeniu za 2019 roku pojawiły się trzy nowe ulgi podatkowe. 

PIT 2020. Sprawdź, jakie ulgi podatkowe pojawią się w tym roku

Największą zmianą jest zwolnienie z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia, czyli tzw. ulga dla młodych. Zgodnie z przepisami skorzystać z niej mogą jedynie te osoby, których roczny dochód nie przekroczył 85 528 zł. Jednak, jako że nowe przepisy weszły w życie w trakcie 2019 roku, to limit dochodowy został obniżony do 35 636 zł. Ulga przysługuje osobom na umowie o pracę bądź zlecenie. Podatnicy o innym statusie zatrudnienia (jednoosobowa działalność gospodarcza, umowa o działo) rozliczają się z fiskusem normalnie. 

Zobacz wideo PIT 2020. W tym roku są trzy nowe ulgi. Sprawdzamy z doradcą podatkowym, jak je rozliczyć

W rozliczeniu za 2019 roku można również odliczyć koszty związane z remontem instalacji cieplnych w domu jednorodzinnym z tytułu ulgi termomodernizacyjnej. W tym przypadku limit kosztów wynosi 53 tys. zł, ale małżeństwo może odpisać dwa razy więcej. Ulga jest korzystna także ze względu na możliwość odpisu sporej części usług oraz towarów. 

Od 2020 roku obowiązuje również możliwość odliczenia darowizny na cele edukacji zawodowej, czyli środków przekazanych szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe oraz innym publicznym placówkom. Maksymalny poziom odliczeń z tego tytułu to 6 proc. osiągniętego dochodu. 

PIT 2020. Lista ulg podatkowych w rozliczeniu podatkowym za 2019 rok:

  • ulga na internet,
  • ulga na dziecko,
  • składki ZUS, zdrowotne, emerytalne (IKZE),
  • składki zdrowotne,
  • ulga dla krwiodawców,
  • darowizny na cele szlachetne bądź cele kultu religijnego,
  • ulgi dla niepełnosprawnych,
  • ulga dla młodych poniżej 26. roku życia,
  • ulga termomodernizacyjna,
  • odliczanie darowizny na cele edukacji zawodowej.
Więcej o: