Jak będzie wyglądał powrót do pracy? Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała zalecenia

Państwowa Inspekcja Pracy w związku odmrażaniem gospodarki, opublikowała zalecenia dotyczące bezpiecznego powrotu do pracy. Poradnik przygotowano dla pracodawców, przedsiębiorców i osób organizujących pracę innym osobom.

Jak informuje Państwowa Inspekcja Pracy, zbliża się czas powrotu do normalnego funkcjonowania gospodarki i zakładów pracy. Warunki jednak nie będą normalne, a do czasu wynalezienia szczepionki będziemy musieli stosować specjalny reżim sanitarny. PIP opublikowała więc zbiór zasad, których będą musieli przestrzegać pracodawcy, przedsiębiorcy i inne osoby organizujące pracę. 

Zobacz wideo Jak wielu Polaków straci pracę z powodu koronawirusa?

Jak będzie wyglądała organizacja pracy? PIP publikuje zalecenia

Państwowa Inspekcja Pracy zaznacza, że właściwe zorganizowanie obszaru BHP zapewni praktyczne wsparcie w procesie powrotu do pracy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zwiększenia się liczby zakażeń, konieczne może okazać się ponowne wprowadzenie szerszych ograniczeń. Punktem wyjścia w zarządzaniu BHP pracy, będzie "identyfikacja zagrożeń fizycznych, biologicznych, chemicznych, a także psychospołecznych oraz prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka w środowisku pracy". W procesie weryfikacji oceny ryzyka powinni uczestniczyć pracownicy. Następnym krokiem jest stworzenie planu działań obejmującego właściwe środki bezpieczeństwa i kontroli.

Wśród środków koniecznych do zastosowania w pracy PIP wyróżnia kilka grup:

  • środki techniczne (środki ochrony zbiorowej, np. obudowy pleksiglasowe, oddzielanie stanowisk pracy przegrodami); należy unikać elementów, które nie są zwarte lub mają przestrzenie, takich jak rośliny doniczkowe, lub które stwarzają dodatkowe ryzyko, np. potknięcia się pracownika, czy upadku przedmiotu. Jeśli nie można zastosować przegrody, należy zapewnić dodatkową przestrzeń między pracownikami (odstęp min. 1,5 m.); konieczne jest dbanie o sprawną i wydajną wentylację pomieszczeń pracy,
  • środki organizacyjne (np. zmianowość na stanowiskach pracy, zwiększenie czasu trwania i ilości przerw w pracy, kierowanie tylko wykwalifikowanych pracowników do wykonania określonej pracy),
  • środki ochrony osobistej (np. półmaski FFP2 i FFP3, N95 itp.),
  • środki behawioralne (np. obserwacje przestrzegania reguł i wytycznych kierownictwa, nadzór nad pracownikami),
  • działania przeciwepidemiczne (np. zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i elementów środowiska pracy – blatów, klamek, poręczy, wyposażenia technicznego np. wspólne drukarki i kopiarki; zwiększenie częstotliwości sprzątania pomieszczeń pracy, a przede wszystkim pomieszczeń higieniczno – sanitarnych; przypominanie o zasadach higieny – praktyczne informacje rozmieszczone w ogólnodostępnych miejscach zakładu pracy, dostępne na stronach internetowych m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

PIP zaznacza, że w początkowym okresie należy wykonywać tylko konieczne prace. W miarę możliwości należy ograniczyć kontakt fizyczny między pracownikami (np. podczas spotkań lub przerw). Pełny komunikat PIP przeczytacie pod TYM adresem.

Więcej o: