UOKiK znowu nakłada kary. Tym razem na Deutsche Bank Polska, który musi zapłacić 5 mln zł

UOKiK nakłady kolejne kary. W samym ostatnim miesiąc nałożył je na Biedronkę oraz Gazprom. Kolejnym przedsiębiorstwem, które będzie musiało zapłacić grzywnę jest Deutsche Bank Polska. Nie będzie ona jednak, aż tak dotkliwa, jak w przypadku Biedronki i Gazpromu, wyniesie niecałe 5 mln zł.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na Deutsche Bank Polska karę wysokości 4 913 850 zł w związku z pobieraniem od klientów opłaty za wydanie zaświadczeń odnoszących się do kredytów, uzależniając jej wysokość od okresu, jakiego dotyczyło zaświadczenie, podał Urząd.

Postanowienia umowne przez nas zakwestionowane godzą przede wszystkim w interesy ekonomiczne konsumentów. W efekcie wysokie opłaty mogły zniechęcać kredytobiorców do dochodzenia swoich praw przed sądami w sprawach dotyczących klauzul abuzywnych w kredytach wyrażonych w walucie obcej. Bank, który powinien być postrzegany przez konsumentów jako instytucja zaufania publicznego – nie powinien wykorzystywać swojej pozycji względem konsumentów

- powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Zobacz wideo Czy bank może podnieść opłaty w sposób, którego nie zauważymy?

UOKiK nakłada karę na Deutsche Bank także za niedozwolone klazule

Prezes UOKiK uznał, że postanowienia stosowane przez Deutsche Bank Polska stanowią  klauzule niedozwolone i zakazał ich  wykorzystywania, podano także.

Opłata ta rosła z każdym kolejnym rokiem objętym prośbą konsumenta, co skutkowało, zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych spłacanych przez wiele lat, ponoszeniem przez kredytobiorców bardzo wysokich kosztów. Przykładowo, w odniesieniu do kredytu udzielonego w 2004 r., opłata za historię spłaty za okres 15-letni - skalkulowana w oparciu o zakwestionowany w decyzji mechanizm - wynosiła 1600 zł. W wielu przypadkach konsument potrzebował kilku zaświadczeń z banku, co znacznie zwiększało koszty

- czytamy dalej. Decyzja nie jest prawomocna – przysługuje od niej odwołanie. 

Więcej o: