Urlop wychowawczy 2020 - ile trwa? Kalkulator urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy 2020. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu urlopu wychowawczego to niełatwa decyzja dla rodziców lub rodzica małego dziecka. Ile trwa, czy jest płatny i czy można podjąć pracę na takim urlopie?

Urlop wychowawczy to uprawnienie pracownika posiadającego małe dziecko, a jego celem jest umożliwienie sprawowania opieki nad potomkiem. Zastanawiasz się czy warto brać urlop wychowawczy? Poniżej przedstawiamy kilka istotnych kwestii w zakresie tego świadczenia.

Urlop wychowawczy 2020 - co warto o nim wiedzieć?

Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje wyłącznie pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przez co najmniej 6 miesięcy. W związku z tym nie mogą z niego skorzystać osoby: bezrobotne, zatrudnione na umowę o dzieło lub zlecenie oraz ubezpieczone w KRUS. Dodatkowo:

 • urlop wychowawczy jest udzielany na podstawie wniosku pracownika - pracodawca nie może odmówić jego udzielenia. Sam wniosek należy złożyć na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu;
 • można przerwać urlop wychowawczy w każdym momencie jego trwania - potrzebna jest jedynie zgoda pracodawcy;
 • osoba przebywająca na urlopie wychowawczym nie może zostać zwolniona w trakcie przebywania na nim. Wyjątkiem jest tylko likwidacja firmy lub ogłoszenie jej upadłości;
 • zakończenie urlopu wychowawczego należy zgłosić nie później niż 30 dni przed planowanym powrotem.

Ile trwa urlop wychowawczy?

Ile trwa urlop wychowawczy? Zasadniczo możesz opiekować się swoim dzieckiem na urlopie wychowawczym przez 36 miesięcy. Wykorzystać go jednak można wyłącznie do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Okres 36 miesięcy może być podzielony przez obydwu rodziców. Drugi wariant umożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem tylko przez jednego opiekuna. Trzecia możliwość zakłada, że rodzice korzystają z opieki nad dzieckiem jednocześnie.

Warto wiedzieć, że przysługujący urlop wychowawczy można rozłożyć "na raty" - w takiej sytuacji wolno go podzielić maksymalnie na 5 części, a najkrótszy możliwy okres trwania takiego urlopu wynosi 8 tygodni.

Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Urlop wychowawczy jest bezpłatny - w przeciwieństwie do urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego, kiedy przysługuje świadczenie w wysokości określonej procentowo części pensji. Warto jednak pamiętać o tym, że rodziny o niskim statusie materialnym mogą otrzymać zasiłek wychowawczy (dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego).

Co trzeba wiedzieć o zasiłku wychowawczym?

 • Przysługuje rodzinom, których dochód nie przekracza 674 zł na osobę,
 • kwota zasiłku wynosi 400 zł,
 • można go pobierać przez: 24 miesiące - jeśli opiekujesz się jednym dzieckiem, 36 miesięcy - gdy sprawujesz opiekę nad dwójką dzieci, do 72 miesięcy w sytuacji dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności.
Zobacz wideo Zwolnienie na dziecko - ile dni w roku przysługuje rodzicom?

Współczynnik urlopowy 2020 - kalkulator urlopu wychowawczego

Współczynnik urlopowy służy do wyliczenia wysokości ekwiwalentu za każdy dzień urlopu, do jakiego pracownik miał prawo, ale którego nie wykorzystał. Tak kwestia jest bardzo istotna w przypadku, gdy w trakcie roku z pracownikiem zostaje rozwiązana umowa o pracę lub wygasa jego stosunek pracy. Istotnym jest fakt, iż współczynnik urlopowy dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na cały etat - u osób zatrudnianych w niepełnym wymiarze jest on pomniejszany proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Współczynnik urlopowy ustalany jest na dany rok kalendarzowy i zależy od liczby dni wolnych oraz świąt ustawowo wolnych przypadających na dany rok. Jak wyliczyć współczynnik urlopowy na 2020 rok? Oto prosty sposób:

366 (dni kalendarzowych w 2020 roku) -113 (52 niedziele + 52 wolne soboty + 9 dni świąteczne) = 253 : 12 (miesięcy w roku) = 21,08 

Z tego wyliczenia wynika, że współczynnik urlopowy w 2020 roku pracownika zatrudnionego na pełny etat wynosi 21,08 zł. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze kształtuje się następująco:

 • dla zatrudnionych na 3/4 etatu - 15,81 zł,
 • dla zatrudnionych na 1/2 etatu - 10,54 zł,
 • dla zatrudnionych na 1/3 etatu - 7,03 zł,
 • dla zatrudnionych na 1/4 etatu - 5,27 zł.
Więcej o: