Podatek od nieruchomości. 15 września mija ważny termin

Do 15 września mają czas właściciele budynków, budowli i gruntów, aby opłacić trzecią ratę podatku od nieruchomości. Już teraz dodatkowo wiadomo, że w przyszłym roku stawki tego podatku będą wyższe.

Konieczność płacenia podatku od nieruchomości dotyczy gruntów, budynków lub ich części oraz budowli i ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Opłatą tą obarczeni są właściciele, użytkownicy wieczyści, samotni posiadacze, a niekiedy również posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - przypomina portal www.money.pl.

Podatek od nieruchomości. Kiedy trzeba zapłacić?

Nie każdy podatnik może wnioskować o rozłożenie płatności podatku na raty. Taką możliwość mają jedynie osoby, których podatek wynosi co najmniej 100 złotych. W przeciwnym wypadku całość należy opłacić maksymalnie do 15 marca.

W przypadku rozłożenia płatności na raty równej wysokości, opłat należy dokonywać odpowiednio do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Można to zrobić zarówno gotówką w kasie, jak i przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Podatek od nieruchomości. Ile wynosi?

Kwestię wysokości podatku od nieruchomości ustala rada gminy w stosownej uchwale, choć nie ma pełnej dowolności. Pod uwagę muszą być brane górne granice stawek, wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Z tego powodu znane są już wysokości podatków, jakie będą obowiązywały od przyszłego roku.

Maksymalne stawki są powiązane z inflacją w pierwszym półroczu danego roku. Jeśli towary i usługi są droższe, wówczas rosną również podatki i opłaty lokalne. W pierwszym półroczu 2020 roku ceny wzrosły o 3,9 proc., co oznacza, że o taką samą wartość wzrośnie górna granica podatków i opłat.

W przyszłym roku właściciele budynków mieszkalnych lub ich części zapłacą maksymalnie 85 groszy za 1 mkw. powierzchni użytkowej (obecnie stawka wynosi 81 gr)., zaś w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 24,84 zł za 1 mkw. (obecnie 23,90 zł).

Zobacz wideo Wicepremier Jadwiga Emilewicz gościnią Zielonego Poranka Gazeta.pl
Więcej o: