Program Dobrowolnych Odejść w PGE S.A. Pracę straci 20 proc. zatrudnionych

Polska Grupa Energetyczna uruchomiła Program Dobrowolnych Odejść dla pracowników zatrudnionych w spółce PGE S.A. W przypadku małego zainteresowania Programem w spółce dojdzie do zwolnień grupowych.

"Od wielu miesięcy w ramach grupy kapitałowej PGE były prowadzone analizy danych finansowych, prognoz i trendów w branży energetycznej oraz - szerzej - w polskiej i europejskiej gospodarce. Przed grupą kapitałową PGE stoją wyzwania związane z transformacją energetyczną w kierunku nisko- i zeroemisyjnym, wymagające ogromnych nakładów finansowych. Stąd konieczność poprawy efektywności w funkcjonowaniu spółki PGE S.A. oraz całej Grupy PGE" - czytamy w komunikacie.

PGE zamyka projekty o wartości 1 mld złotych

PGE podkreśla, że zrealizowała już wiele działań optymalizacyjnych. Uporządkowana została struktura organizacyjna spółki PGE S.A. i nadzór nad pozostałymi spółkami z grupy. Podjęto decyzję o zamknięciu projektów i programów o łącznej wartości ponad 1 mld zł, co pozwala skoncentrować aktywność PGE na jej podstawowej działalności i kluczowych działaniach przynoszących zyski. O połowę zmniejszono zaangażowanie PGE w projekty sponsorskie.

Zobacz wideo Jakie będą konsekwencje ręcznego sterowania dla energetyki?

"Kolejnym podjętym krokiem wpisującym się w te działania jest optymalizacja zatrudnienia w centrum korporacyjnym grupy kapitałowej, w spółce PGE S.A. i ogłoszenie Programu Dobrowolnych Odejść" - czytamy dalej.

Program Dobrowolnych Odejść został uruchomiony po podpisaniu porozumienia przez przedstawicieli pracowników i pracodawcy po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Odbywać się on będzie według przejrzystych zasad, uwzględniając cele organizacji oraz interes pracowników. Program Dobrowolnych Odejść zawiera świadczenia, które otrzymają pracownicy po przystąpieniu do Programu, w tym, uzależnione od stażu pracy, odprawy pieniężne i odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

Pracownikom zaoferowano Program Wsparcia Zawodowego

"Jako odpowiedzialny pracodawca, spółka PGE S.A., zaoferowała odchodzącym pracownikom Program Wsparcia Zawodowego, który został zaprojektowany w taki sposób, by wielowymiarowo pomóc pracownikowi zdefiniować na nowo swoje cele, przeanalizować własne predyspozycje, rozwinąć posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz zbudować kompetencje niezbędne przy poszukiwaniu pracy. Program Wsparcia Zawodowego uwzględnia także sytuację tych pracowników, którzy w ciągu najbliższych czterech lat osiągną wiek emerytalny" - czytamy w materiale.

Jednocześnie, uwzględniając kondycję spółki, jeżeli Program Dobrowolnych Odejść nie doprowadzi do oczekiwanego zmniejszenia zatrudnienia o ok. 20 proc., w spółce przeprowadzony zostanie proces zwolnień grupowych na podstawie Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r., poz. 1969). Proces zwolnień grupowych będzie trwał od 2 listopada 2020 r. do 15 grudnia 2020 r. Ewentualna druga tura zwolnień grupowych przewidziana jest w okresie marzec-kwiecień 2021 r.

Ponadto, również pozostałe spółki z Grupy PGE zostały zobowiązane do optymalizacji i racjonalizacji działań i skoncentrowaniu się na zadaniach bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością. Program Dobrowolnych Odejść przeprowadzony został także w spółce PGE Systemy, zajmującej się świadczeniem usług teleinformatycznych dla spółek Grupy PGE, zakończono w informacji.

Grupa PGE wytwarza 41 proc. produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18 proc. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10 proc. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25 proc. a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33 proc. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Więcej o: