Dodatkowe emerytury są wypłacane od 15 października. Kto może z nich skorzystać?

Świadczenie wyrównawcze dla opozycjonistów antykomunistycznych i osób represjonowanych politycznie jest wypłacane od 15 października. Jaka jest jego wysokość? Komu przysługuje?

"Świadczenie wyrównawcze przysługuje osobie, która pobiera emeryturę, rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości niższej niż 2400 zł oraz ma status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych" - czytamy w komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Zobacz wideo Likwidacja OFE. Kiedy poznamy szczegóły?

Dodatkowa emerytura dla opozycjonistów. Co jest potrzebne, aby ją otrzymać?

Do otrzymania pieniędzy uprawnione są osoby, które posiadają decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającą ich status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej politycznie.

W przypadku osób, które mają prawo do świadczeń zagranicznych, niezbędne jest także złożenie w ZUS dokumentu potwierdzającego prawo do tych świadczeń oraz ich wysokość. 

Dodatkowa emerytura dla opozycjonistów. Jak złożyć wniosek? 

Świadczenie wyrównawcze przysługuje od 15 października 2020 roku, czyli od dnia wejścia przepisów w życie, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie zgłoszony wniosek o to świadczenie. Sam wniosek (druk ER-SWA) można złożyć w każdej placówce ZUS lub na poczcie. Formularz można znaleźć w TYM MIEJSCU

>>> Dowiedz się więcej: Emerytury. 74 tys. Polek od stycznia otrzyma podwyżkę. Kluczowy termin złożenia wniosku

Decyzję ws. przyznania świadczenia podejmie placówka ZUS, do której wysłano/złożono wniosek. Podczas ustalania, czy kwota świadczeń emerytalno-rentownych jest niższa niż 2400 zł, Zakład bierze pod uwagę kwotę brutto świadczeń. Nie uwzględnia dodatków wypłacanych z tymi świadczeniami.

Więcej o: