Emeryci i renciści będą mogli dorobić więcej. ZUS wprowadził nowe limity

1 grudnia ZUS zmienił limity zarobkowe dla emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego i rencistów. Dzięki zmianom będą mogli dorobić do swojego świadczenia więcej pieniędzy.

ZUS poinformował w komunikacie, że zmniejszy wypłacane świadczenie wówczas, gdy przychód z dodatkowych źródeł przekroczy 3 618,30 zł brutto. Dotyczy to rencistów oraz wcześniejszych emerytów tzn. osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat (kobiety) i 65 (mężczyźni).

Wysokość limitów zależy od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce

Graniczne kwoty przychodu zmieniają się co trzy miesiące, a ich wysokość zależy od wysokości średniego wynagrodzenia w Polsce. Ponieważ przeciętne wynagrodzenie Polaków wzrosło (w III kw. 2020 roku wyniosło 5168,93 zł przy 5024,48 zł w II kwartale), od 1 grudnia wzrósł również limit przychodów dla dorabiających świadczeniobiorców.

Zobacz wideo Czy nie ma zagrożenia dla płynności wypłacania emerytur?

Limit wzrósł o ok. 100 zł w stosunku do poprzedniego

Przychód w wysokości do 3 618,30 zł brutto (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale) nie będzie miał wpływu na zmniejszenie świadczenia. Jest on o ok. 100 zł wyższy niż poprzednio (3517,20 zł miesięcznie brutto). Jeśli emeryt lub rencista zarobi więcej, jego świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Kwoty maksymalnych zmniejszeń można znaleźć tutaj.

Jeśli emeryci lub renciści dorobią więcej niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a tym samym przekroczą 6 719,70 zł brutto, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesi wypłatę ich świadczenia.

Ważne zmiany w emeryturach. Kogo nie obowiązują powyższe limity? 

ZUS przypomina, że powyższe limity nie dotyczą osób, które osiągnęły wiek emerytalny. Dodatkowo brak obostrzeń dotyczy pobierających rentę dla inwalidów wojennych, których niezdolność do pracy wynika ze służby wojskowej. Analogiczna sytuacja dotyczy osób uprawnionych do wojskowej renty po żołnierzu, który zmarł w związku ze służbą wojskową. Do powyższych limitów nie muszą się także stosować świadczeniobiorcy pobierający rentę rodzinną, jeśli jej kwota jest wyższa niż ich emerytura. 

Więcej o: