Płaca minimalna 2021. Ile wynosi najniższa krajowa? Jaka jest stawka godzinowa? O ile wzrosła?

Wraz z początkiem roku wzrosła płaca minimalna na 2021 rok. Ile wynosi najniższa pensja? Jak jest minimalna stawka godzinowa? Odpowiadamy.

Rząd zawsze w połowie września zatwierdza nową płacę minimalną, która będzie obowiązywała w następnym roku. Jarosław Kaczyński w obietnicach wyborczy zapowiedział, że w 2021 roku kwota ta sięgnie 3 tys. zł brutto. Tak jednak się nie stało, ale mimo kryzysu, płacę minimalną podniesiono. 

Zobacz wideo Czy „darowanie długów” jest realnym pomysłem na światowe zadłużenie?

Ile wynosi płaca minimalna w 2021 roku? Jak jest minimalna stawka godzinowa?

Rząd we wrześniu ustalił, że płaca minimalna wyniesie w 2021 roku 2,8 tys. zł brutto. To podwyżka o 200 zł względem poprzedniego roku. Na rękę jest to niemal 2062 zł (standardowo, kwota może być niższa, jeśli np. pracownik odkłada na PPK albo wyższa, jeśli ma mniej niż 26 lat). Pensja netto urosła tym samym o ponad 140 zł. Dla pracodawcy minimalny koszt pracownika w tym wypadku to ok. 3373 zł, ok. 240 zł mniej niż w 2020 r. 

To oznacza też, że minimalna stawka godzinowa brutto podniosła się o 1,30 zł. Tym samym za godzinę pracy dostaniemy przynajmniej 18,30 zł brutto. 

Złoty vs. EuroEuropejska płaca minimalna. Pracodawcy są przeciwni. "Nie godzimy się"

Podwyżka to około 7,7 procent rok do roku. Nie jest to tak dużo, jak zeszłoroczne 15,5 proc, ale zważywszy na pandemię, jest to i tak sporo. Poza tym w ostatnich latach podnoszono płacę minimalną o 4-8 proc. Taka podwyżka powinna wystarczyć, by w 2021 roku płaca minimalna stanowiła ponad 50 proc. średniego wynagrodzenia. 

Większa płaca minimalna, to także podwyżki innych opłat

Niestety wraz ze wzrostem płacy minimalnej, w gorę idą także inne zależne od niej opłaty. Jest to m.in. kara za brak ważnego ubezpieczenie OC, która wzrosła o 400 zł do 5,6 tys. zł (karę otrzymuje się za brak polisy przez ponad 14 dni).

Wzrosła także wysokość dodatku za pracę w porze nocnej. Większe będą w tym roku nagrody jubileuszowe czy wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój, a także odprawy z tytułu zwolnień grupowych. 

Od płacy minimalnej zależna jest też kwota wolna od potraceń komorniczych oraz poziom wynagrodzeń, poniżej którego pracownik może odkładać na PPK nie 2 proc., ale 0,5 proc. wynagrodzenia. To ostatnie to 120 proc. płacy minimalnej, czyli 3360 zł brutto w 2021 roku. 

Franki szwajcarskieGenewa ustanowiła płacę minimalną. Najwyższa stawka na świecie

Od minimalnej pensji zależna jest również wysokość składek ZUS dla początkujących przedsiębiorców. Tzw. mały ZUS wyniesie ok. 231 zł, o 16,50 zł więcej niż przed rokiem.

Więcej o: