Umorzenie składek ZUS. Coraz więcej wniosków, coraz więcej decyzji odmownych

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw informuje, że do ZUS spływa coraz więcej wniosków o umorzenie składek. Mimo tego, decyzji pozytywnych jest coraz mniej. Rzecznik zwrócił się o wyjaśnienie do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Choć znaczna część gospodarki została już otwarta, to wciąż pozostają branże, które cierpią przez pandemię koronawirusa. W najgorszej formie wydaje się być gastronomia. Jak podała niedawno Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej 90 proc. lokali zbankrutowało lub jest na skraju bankructwa. Pracę może stracić 250 tys. osób z sektora. 

Jedną z głównych form pomocy jest możliwość wystąpienia o umorzenie składki na ZUS. Okazuje się jednak, że zakład coraz rzadziej wydaje pozytywne opinie w tej materii.

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców docierają informacje, że chociaż wzrosła w stosunku do 2019 roku liczba wniosków do ZUS o umorzenie, zmalała liczba pozytywnych decyzji wydanych w tym zakresie. Dzieje się to w momencie, kiedy przedsiębiorcy są w tragicznej sytuacji i każda pomoc jest dla nich niezwykle istotna, a może nawet decydować o ich dalszym losie

- komentuje dr Marek Woch, Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika MŚP.

Zobacz wideo Biznes od roku walczy z pandemią. Jakich rozwiązań szukają firmy?

Umorzenie składek ZUS coraz rzadziej przyznawane

"Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Minister Rodziny i Polityki Społecznej z wnioskiem o wydanie objaśnienia przepisów regulujących umarzanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w całości lub części składek na ubezpieczenia społeczne w uzasadnionych przypadkach pomimo braku ich całkowitej nieściągalności" - czytamy w komunikacie na stronie rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

Rzecznik chce się dowiedzieć, czy epidemia nie jest szczególnym przypadkiem, który by uzasadniał zwolnienie ze składek. Do ministerstwa trafiła lista czterech pytań dot. rozjaśnienia kwestii prawnych związanych ze składkami. 

W sytuacji, gdy ustawodawca przewidział możliwość zastosowania umorzenia należności "w uzasadnionych przypadkach", to za taki przypadek szczególny należy uznać trwający stan klęski epidemii. Zatem każdy przedsiębiorca, który złoży wniosek o umorzenie należności z tytułu składek i wykaże dostępnymi mu środkami, że sporne należności powstały na skutek trwającej od marca 2020 r. klęski pandemii, oraz że to nadzwyczajne zdarzenie ma wpływ na możliwość płacenia należności z tytułu składek, powinien zostać rozpatrzony pozytywnie

- twierdzi Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Tarcza antykryzysowa 8.0

Na początku marca w życie weszła kolejna tarcza antykryzysowa. To już ósma forma ustawy pomocowej, która pozwala m.in. uzyskać zwolnienie ze składek ZUS, postojowe oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z urzędu pracy. Przepisy przewidują też bezzwrotną dotację w wysokości 5 tys. zł, którą można otrzymać teraz nawet trzykrotnie. 

Przesunięto też termin złożenia wniosku o wsparcie. Formularz RDZ-B7 można od teraz przekazać do 30 kwietnia. Z kolei dokumenty rozliczeniowe za wnioskowany okres należy złożyć do 31 marca (z wyłączeniem przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów).

Więcej o: