Podatek od towarów i usług - informacje o podatku VAT, który płaci każdy z nas. Jak go obliczyć?

Podatek od towarów i usług to danina, którą każdy z nas płaci niemal każdego dnia - chociażby podczas porannych zakupów w piekarni. Co trzeba o nim wiedzieć?

Podatek od towarów i usług to jedna z danin, z których państwo czerpie największe dochody. Dzięki nim z kolei realizuje swoje podstawowe zadania, jak np. finansowanie edukacji publicznej, ochrony zdrowia itd. Na czym polega podatek VAT, który dotyczy każdego z nas?

Zobacz wideo Kto zapłaci za dziurę w budżecie? „Będzie szukanie wroga”

Ustawa o podatku od towarów i usług

Kwestie związane z podatkiem reguluje ustawa o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku. Kto płaci podatek od towarów i usług? Każdy z nas, kto nabywa produkty czy korzysta z różnego rodzaju usług, np. fryzjera, płaci w cenie danego produktu lub usługi także podatek VAT. Nie oznacza to jednak, że każdy z nas musi rozliczać się z tego w Urzędzie Skarbowym. Do takich działań zobowiązani są jedynie przedsiębiorcy, którzy rozpoczynając działalność gospodarczą, muszą zarejestrować się jako płatnicy VAT. 

Deklaracja dla podatku od towarów i usług

Deklaracja dla podatku od towarów i usług to inaczej druk VAT-7 lub VAT-7K. Do złożenia go w urzędzie skarbowym zobowiązani są podatnicy VAT. Deklaracja dotyczy zakończonego okresu rozliczeniowego (miesięcznego lub kwartalnego) i podsumowuje dokonane w danym okresie opodatkowane transakcje.

Deklarację dla podatku od towarów i usług składa się do 25. dnia następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym. Podatnicy, którzy wybrali miesięczne rozliczenie z tytułu VAT, składają deklarację i opłacają wynikającą z niej należność podatkową do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Deklarację VAT-7 należy skierować do właściwego urzędu skarbowego - odpowiadającemu miejscu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Podatek od towarów i usług VAT: czy każdy przedsiębiorca musi się rejestrować?

Nie każdy przedsiębiorca musi rejestrować się jako płatnik VAT. Aby tego uniknąć, musi on jednak spełnić określone warunki. Wyróżnia się dwa podstawowe typy zwolnień:

  • podmiotowe, czyli takie, które związane jest z wysokością osiągniętego obrotu. Jeśli w danym roku podatkowym kwota obrotów nie przekroczy 200 000 zł, wówczas przedsiębiorca nie musi się rejestrować. 
  • przedmiotowe, czyli takie, które przyznawane jest ze względu na przedmiot prowadzonej działalności. Szczegółowy ich wykaz wymieniony jest w art. 43 ust. 1 ustawy. Znajdują się tam np. niektóre typy usług (usługi edukacyjne lub medyczne, pomoc społeczna, niektóre usługi kulturalne).

Jak obliczyć podatek od sprzedaży towaru?

Jeśli zastanawiasz się, jak obliczyć podatek od sprzedaży towaru, to najprostszym rozwiązaniem jest skorzystanie z kalkulatora VAT, który można znaleźć na wielu stronach internetowych. Umożliwia on wyliczenie wartości netto podatku VAT oraz wartości brutto dla konkretnego towaru lub usługi. Wystarczy znać jedną z wyżej podanych kwot. Kalkulator działa w oparciu o ustawowo obowiązujące stawki podatku VAT.

Jest to o tyle przydatne, że w ciągu kilku minut możemy wyliczyć wszystkie kwoty potrzebne do umieszczenia na fakturze VAT, lub gdy będąc podatnikiem chcemy uzyskać informacje na temat zapłaconego podatku, a takiej informacji nie ma na fakturze. 

Podatek od usług i towarów: jakie stawki obowiązują?

Podstawowa stawka podatku VAT w Polsce wynosi obecnie 23 proc. Są jednak określone towary i usługi, które opodatkowane są innymi stawkami:

  • 8 proc. - np. roboty budowlano-montażowe, usługi gastronomiczne;
  • 5 proc. - np. produkty rolne;
  • 0 proc. - stawka dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu towarów, sprzedaż zwolniona.
Więcej o: