Miliardy złotych na ugody z frankowiczami. PKO BP chce stworzyć specjalny fundusz

PKO BP chce stworzyć specjalny fundusz, który ma zabezpieczyć ugody z frankowiczami. Opiewa on na kwotę 6,7 mld złotych. We wtorek 23 kwietnia inicjatywa ma zostać przegłosowana na walnym zebraniu akcjonariuszy banku.

Jak podaje wyborcza.bizPKO Bank Polski utworzy specjalny fundusz wysokości 6,7 mld zł na pokrycie strat, które powstaną w następstwie rozpoznania skutków finansowych ugód, zawieranych przez bank z klientami posiadającymi kredyt hipoteczny indeksowane do walut obcych lub denominowane w walutach obcych, np. we frankach szwajcarskich, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na wtorek, 23 kwietnia. W ocenie zarządu, kwota ta będzie wystarczająca do pełnego pokrycia straty, która zostanie ujęta w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok. 

Zobacz wideo Czy "darowanie długów" jest realnym pomysłem na światowe zadłużenie?

PKO BP chce zabezpieczyć środki na ugody z frankowiczami

- Mamy na stole konkretną, kompromisową propozycję ugód. Mówi ona, że banki potraktują kredytobiorców walutowych dokładnie tak, jak traktowały kredytobiorców złotowych. Jest ona niesłychanie kosztowna dla sektora bankowego. Bierze on na siebie wszystkie koszty związane ze wzrostem kursów walutowych. Wydaje się jednak, że przy aktualnej linii orzeczniczej jest to jedyna propozycja, która ma szansę ukształtować konsensus społeczny w tej sprawie i pogodzić interesy banków, kredytobiorców walutowych, kredytobiorców złotowych oraz deponentów. Dlatego przedstawiamy ją do decyzji akcjonariuszy - powiedział Rafał Kozłowski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego, cytowany w komunikacie.

Aktualnie PKO BP prowadzi pilotaż ugód, w ramach którego uczestniczy w mediacjach przy sądzie polubownym przy KNF oraz zawiera ugody przed sądami powszechnymi.

Jak poinformowano, PKO BP chce jednocześnie wyłożyć 4,5 mld zł na skup do 10 proc. akcji własnych w ciągu pięciu lat. Nad oboma propozycjami odbędą się głosowania w trakcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, ustalonego na dzień 23 kwietnia 2021 r.

Więcej o: