PPK. Senat przyjął projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Nowelizacja ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych ma umożliwić m.in. posłom i senatorom zatrudniającym pracowników, zawieranie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK. Za przyjęciem poprawki głosowało 50 senatorów.

Obowiązujące przepisy sprawiają, że pracownicy biur poselskich, senatorskich oraz biur klubów i kół nie mogą od 1 stycznia 2021 r. przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych. W projekcie nowelizacji proponuje się, aby nowa grupa podmiotów zatrudniających osoby objęte projektem ustawy, zawarła umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych do 10. dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, a umowy o zarządzanie PPK, nie później niż 10 dni roboczych przed upływem tego terminu.

Zobacz wideo Likwidacja OFE. Kiedy poznamy szczegóły?

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Za jej przyjęciem głosowało 50 senatorów, przeciw było 45, jeden wstrzymał się od głosu.

Czym są PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania.  Według ministerstwa finansów PPK to pierwszy tak duży program oszczędnościowy, który skierowany jest docelowo do grupy ponad 11 milionów obywateli.

PPK obsługują towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które posiadają zgody i zezwolenia na wykonywanie działalności w Polsce. Jednym z dodatkowych wymogów dla TFI, które chcą wziąć udział w PPK, jest minimum trzyletni okres doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.

Na Pracownicze Plany Kapitałowe płacić mają zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Wpłata podstawowa to dwa procent wynagrodzenia, stanowiącego podstawę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pracownika oraz 1,5 procent wynagrodzenia, stanowiącego podstawę składek emerytalnej i rentowej przekazanej przez pracodawcę. Pieniądze zgromadzone przez uczestnika PPK zostaną wypłacone po osiągnięciu przez niego 60. roku życia - dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Więcej o: