Polacy uciekają z PPK, ale te dają zarobić. Wiceszef PFR: W rok 9 proc. zysku

- Zarobek oszczędzających w Pracowniczych Planach Kapitałowych po nieco ponad roku to 9 proc. - wylicza Bartosz Marczuk, wiceszef Polskiego Funduszu Rozwoju. Polacy wobec PPK pozostają jednak nieufni. Z programu mogłoby do tej pory korzystać ponad 6 mln osób. Ale większość się już z niego wypisała.
Zobacz wideo 'Studio Biznes' o cenach prądu, samochodach i aplikacjach

Pracownicze Plany Kapitałowe, narzędzie, które pozwala Polakom oszczędzić na emeryturę, nie cieszą się specjalną popularnością. Można nawet powiedzieć, że pracujący masowo wypisują się z nowego programu rządu - na koniec roku z PPK korzystało zaledwie 1,15 mln osób. To mało, bo potencjalnie z Planów skorzystać mogłoby aż 6,4 mln osób - tyle bowiem zostało do tej pory objętych możliwością partycypacji w projekcie.

PPK PPK. Jak sprawdzić stan konta Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Wiceszef PFR przekonuje: PPK dają zarobić

Bartosz Marczuk, wiceszef Polskiego Funduszu Rozwoju, zaprezentował najnowsze dane dotyczące wyników inwestycyjnych PPK. W nieco ponad rok pomnożyły one kapitał. Z 3,2 mld zł zdeponowanych na kontach uczestników kwota urosła bowiem do 3,5 mld zł. 

- Zarobek oszczędzających w Pracowniczych Planach Kapitałowych po nieco ponad roku to 9 proc. - wylicza przedstawiciel PFR cytowany przez Money.pl.

PPK dla pracowników sektora finansów publicznych. Przystąpią jeszcze w tym roku

W 2019 roku programem PPK zostali objęci zatrudnieni w największych firmach - liczących co najmniej 250 pracowników. Według szacunków PFR w ramach tego typu przedsiębiorstw do PPK mogło przystąpić nawet 3,3 mln osób. Na początku ubiegłego roku program objął pracowników mniejszych firm - liczących od 50 do 249 pracowników, a w lipcu beneficjentami PPK mogli zostać pracujący w przedsiębiorstwach liczących do 20 do 49 osób. 

Do programu przystąpić będą mogli kolejni pracujący. Do 26 marca umowy podpisać muszą jednostki sektora finansów publicznych. A pozostałe firmy do końca kwietnia tego roku. 

Pracownicze Plany Kapitałowe - co to jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania.  Według Ministerstwa Finansów PPK to pierwszy tak duży program oszczędnościowy, który skierowany jest docelowo do grupy ponad 11 milionów obywateli.

PPK obsługują towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które posiadają zgody i zezwolenia na wykonywanie działalności w Polsce. Jednym z dodatkowych wymogów dla TFI, które chcą wziąć udział w PPK, jest minimum trzyletni okres doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.

Na Pracownicze Plany Kapitałowe płacić mają zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Wpłata podstawowa to 2 procent wynagrodzenia, stanowiącego podstawę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pracownika oraz 1,5 procent wynagrodzenia, stanowiącego podstawę składek emerytalnej i rentowej przekazanej przez pracodawcę. Pieniądze zgromadzone przez uczestnika PPK zostaną wypłacone po osiągnięciu przez niego 60. roku życia - dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

. Porażka PPK. Polacy masowo wypisują się z tego programu

Więcej o: