Raport UOKiK: Co drugi sprzedawca popełnia błędy przy podawaniu cen produktów

Inspekcja Handlowa przeprowadziła w zeszłym roku kontrole na terenie całego kraju, które polegały na sprawdzeniu, czy obowiązek informowania o cenach towarów i usług oraz widoczności informacji o wysokości opłaty był przestrzegany. "Stosunkowo najwięcej nieprawidłowości stwierdzono na stacjach benzynowych i w sklepach detalicznych, a także w lokalach gastronomicznych oraz w sklepach sieci handlowych" - czytamy.
Zobacz wideo Sylwia Majcher: Lodówka jest sklepem pierwszego wyboru

Raport dostępny jest do przeczytania i pobrania ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Inspekcja Handlowa sprawdziła ponad 2,2 tys. sklepów oraz przeszło 470 tys. partii produktów. W przypadku tych pierwszych nieprawidłowości zostały stwierdzone w 1 115 przypadkach, co daje równo 50 proc. Najwięcej nieprawidłowości odnotowano na stacjach benzynowych (poddanych kontroli zostało 28 stacji), w sklepach detalicznych (1079 placówek), w lokalach gastronomicznych (135 lokali) i w sklepach sieci handlowych (559 placówek). W 4 proc. skontrolowanych sklepów cena na półce nie zgadzała się z tą przy kasie.

Raport UKOiK: W 50 proc. skontrolowanych sklepów wykryto nieprawidłowości

Na 471 223 partie produktów, które skontrolowano, w przypadku 12,4 proc. z nich (czyli ponad 58 tys.) wykryto problemy z oznakowaniem ceny. Najczęściej dotyczyły one braku cen jednostkowych. W wyniku kontroli nałożono na przedsiębiorców 621 kar dotyczących naruszenia obowiązku informowania o cenach o łącznej wysokości 491 069 zł, a także 19 kar (na 328 430 zł) za powtórne naruszenie tego obowiązku. 

Jak powinna wyglądać prawidłowa informacja o cenie usługi lub produktu?

UKOiK przypomina, że w przypadku naliczenia wyższej ceny przy kasie niż tej, o której informacja znajdowała się przy produkcie, klient ma prawo zakupić go po niższej cenie. W przypadku sprzedaży detalicznej cena powinna znajdować się w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym, a obok niej powinna widnieć informacja o cenie jednostkowej produktu (wyliczonej np. za litr lub za kilogram). W przypadku lokali gastronomicznych ceny powinny być umieszczone w cenniku wraz z określeniem ilości. Konsument powinien otrzymać cennik, który powinien być także udostępniony w miejscu ogólnodostępnym, jeszcze przed złożeniem zamówienia. 

Więcej o: