Zmiany w 300 plus. Pracownicy OPS-ów ostrzegają, że są one problemem dla najbiedniejszych rodzin

Środowisko pracowników pomocy społecznej sprzeciwia się zmianom, które planowane są w sprawie wypłaty dodatkowego świadczenia 300 plus. Według nich, nowe zasady najbardziej dotkną pracowników pomocy oraz najbiedniejsze rodziny.

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie programu "Dobry Start" zakłada, że o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 złotych, można będzie ubiegać się od nowego roku szkolnego (2021/2022) wyłącznie przez internet. Dodatkowe wypłaty będą realizowane tylko na rachunek bankowy wskazany przez rodzica danego ucznia we wniosku. Oznacza to, że rodzice nie będą mogli, jak dotychczas, złożyć wniosku osobiście w urzędzie ani otrzymać pieniędzy w gotówce.

Zmiany w programie "Dobry Start". Związkowcy przeciwni składaniu wniosków wyłącznie przez internet

Do sprawy tej odniosła się już także Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. W liście zatytułowanym "Dobry (fal)start" eksperci zauważają, że zmiany mają zacząć obowiązywać już od 1 lipca 2021 roku, co traktowane jest przez związkowców jako nagła zmiana, która może zaskoczyć część rodziców ubiegających się o świadczenie.

PFZPSiPS w liście do minister rodziny i polityki społecznej zauważa, że planowana jest także duża zmiana organizacyjna. Instytucją, która będzie przyjmowała i obsługiwała wnioski, zostanie ZUS, a nie ośrodki pomocy społecznej, których jest więcej, a w związku z tym dostęp do nich jest łatwiejszy. Według związkowców, w tej sytuacji utrudniony zostanie szybki kontakt obywateli z urzędnikiem, a rodzice zamiast do 2500 punktów w Polsce, będą musieli kierować wnioski do 322 jednostek ZUS.

Zobacz wideo Jakie są największe problemy polskiego systemu edukacji?

Federacja sprzeciwia się także wyłączeniu możliwości składania wniosków o świadczenie 300 plus w formie papierowej. Według danych jednostki, w 2020 roku z 3,19 mln wniosków prawie jedna trzecia złożona została właśnie w tradycyjny sposób, a nie za pośrednictwem internetu. Najbiedniejsze rodziny mogą mieć więc problem z ubieganiem się o dodatkowe pieniądze na wyprawkę szkolną.

Związkowcy podkreślają, że zmiany mogą uderzyć w grupę dzieci i rodziców, którzy najbardziej potrzebują wsparcia 300 plus. "Dotyczy to w dużej mierze odbiorców wrażliwych, a więc rodziny ubogie, z mniejszych ośrodków miejskich lub wsi, a także rodziny wykluczone cyfrowo (bez dostępu do komputera lub internetu)" - napisano w liście. Federacja wystąpiła do ministerstwa o wycofanie się z planowanych zmian lub odroczenie ich wprowadzenia do 1 stycznia 2022 roku.

Wnioski o przyznanie 300 plus będzie można składać już od 1 lipca

Na początku nowego roku szkolnego rodzice mogą wystąpić o wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach programu "Dobry Start". 300 plus trafi do około 4,5 mln uczniów. Wnioski można składać online od 1 lipca. Jeśli planowane przez rząd zmiany nie wejdą w życie, to wnioski w formie papierowej będzie można składać miesiąc później - od 1 sierpnia. Rodzice muszą zgłosić się po świadczenie najpóźniej do 30 listopada.

Wsparcie to przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych na dzieci uczące się w szkołach (nie przysługuje więc dla dzieci uczęszczających do przedszkola czy żłobka). Świadczenie mogą otrzymać również osoby uczące się.

Więcej o: