Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony. Świadczenie można pobierać do 9 maja

Rząd wydłużył okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie, czyli do 9 maja. Kto może z niego skorzystać?

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed przypomina, że zasiłek przysługuje rodzicom i opiekunom w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły czy klubu dziecięcego. Zasiłek ten nie przysługuje w sytuacji, gdy drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę (np. jest osobą bezrobotną, korzysta z urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego). Świadczenie nie przysługuje także wtedy, kiedy opiekę nad dzieckiem jest w stanie zagwarantować szkoła i rodzic z tej opieki skorzysta.

Zobacz wideo Spot promujący akcję szczepień zawiera błąd? Dworczyk: Każda popularyzacja szczepień jest korzystna

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Kto może skorzystać?

Mogą z niego korzystać rodzice dzieci do lat ośmiu, a także starszych dzieci niepełnosprawnych. Przysługuje opiekunom dzieci do lat 16, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do lat 18, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczepienie dziecka, zdjęcie ilustracyjneSzczepimy przeciwko odrze mniej dzieci, niż wynosi bezpieczny poziom

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy - podkreśla rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. Wyjaśnia, że aby otrzymać ten dodatkowy zasiłek, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Paweł Żebrowski podkreśla, że dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

.Zmiany w strukturze zmarłych na COVID-19. Coraz wyższe słupki młodszych roczników

Więcej o: