ZUS planuje rewolucję w zasiłkach. Zmiany w macierzyńskim i nie tylko

Macierzyński po okresie wyczekiwania, a zasiłek chorobowy po zwolnieniu z pracy tylko przez 30 dni - to tylko niektóre zmiany, które planuje wprowadzić Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), podaje "Fakt".
Zobacz wideo Gawkowski: PiS szuka trików i sztuczek finansowych, które mają sprowadzić pieniądze do budżetu

ZUS przygotowuje program automatyzacji wypłaty zasiłków. Urzędnicy mają rozliczać wszystkie składki za pracodawców i wypłacać zasiłki dla ubezpieczonych. W ten sposób Zakład chce odciążyć firmy - informuje "Fakt". Dziennik dotarł do założeń programu, przedstawionych we wtorek przedsiębiorcom w trakcie XXIII posiedzenia Rady Przedsiębiorców zorganizowanego przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Emerytury tylko na konto. Prezes ZUS tłumaczy decyzję. 'Zmiana uzasadniona'. Na zdjęciu prof. Gertruda Uścińska Emerytury tylko na konto. Prezeska ZUS: "Optymalizacja kosztów"

ZUS. Czekają nas zmiany w zasiłku macierzyńskim i chorobowym?

Obecnie, okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę wynosi 30 dni. Okres wyczekiwania nie obejmuje zasiłku macierzyńskiego. ZUS chce to zmienić, aby kobietom ciężarnym zasiłek macierzyński również przysługiwał po okresie wyczekiwania, a jeśli ubezpieczona nie będzie miała wymaganego okresu pracy, otrzymywałaby świadczenie w wysokości 1000 zł miesięcznie.

Kolejna zmiana obejmuje okres wypłaty zasiłku chorobowego po zwolnieniu z pracy. Dziś zwolniony pracownik może pobierać zasiłek maksymalnie przez 182 dni. Jednak plany ZUS zakładają, że po ustaniu zatrudnienia, prawo do zasiłku chorobowego przysługiwałoby tylko przez 30 dni - informuje "Fakt".

Program zakłada również sumowanie się wszystkich zwolnień lekarskich do jednego okresu zasiłkowego wynoszącego 182 dni, jeśli przerwa między nimi nie byłaby dłuższa niż 90 dni. Obecnie jest tak, że jeśli pracownik weźmie zwolnienie lekarskie na inną chorobę, limit okresu zasiłkowego jest naliczany od nowa.

Emerytury stażowe Emerytury stażowe. "Solidarność" twierdzi, że blokuje je prezeska ZUS

ZUS zmienia wzory formularzy zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA

Zmiany w ZUS dotyczyć będą nie tylko zasad, na jakich wypłacane będą zasiłki macierzyńskie i chorobowe. Oficjalnie wiadomo już, że już od 16 maja zmienią się wzory formularzy ZUS. W drukach ZUS ZUA i ZUS ZZA będzie trzeba podawać kody zawodu ubezpieczonego. Pozwoli to między innymi oszacować, z którymi zawodami wiąże się największa zachorowalność.

Od niedzieli, wypełnianie dokumentów ZUS ZUA i ZUS ZZA będzie wiązało się z obowiązkiem znajomości kodów zawodowych. Szczegółową klasyfikację zawodów i specjalności można znaleźć w rozporządzeniu Ministra pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014 r. Kody zawodowe podzielone są według kategorii:

  1. 1 - przedstawiciele władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników;
  2. 2 - specjaliści;
  3. 3 - technicy i inny średni personel;
  4. 4 - pracownicy biurowi;
  5. 5 - pracownicy usług i sprzedawcy;
  6. 6 - rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy;
  7. 7 - robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy;
  8. 8 - operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń;
  9. 9 - pracownicy wykonujący prace proste;
  10. 0 - Siły Zbrojne.
Więcej o: