Abonament RTV. Nie płacisz? Komornik może zająć konto

Abonament RTV to obowiązkowa opłata za telewizor i radio. Unikanie opłat może oznaczać, że nasze konto zajmie komornik. Ile wynosi opłata za abonament RTV w Polsce?

Abonament radiowo-telewizyjny jest opłatą dla posiadaczy telewizorów oraz odbiorników radiowych. Środki zebrane w ten sposób są przeznaczane na realizację misji mediów publicznych. W tym roku opłata za abonament RTV decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wzrosła po raz pierwszy od czterech lat. Zwolnione z opłaty abonamentu są:

 • osoby mające ukończone 75 lat,
 • osoby mające ukończone 60 lat i pobierające emeryturę, której wartość miesięczna nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia,
 • osoby z I grupą inwalidzką,
 • osoby całkowicie niezdolne do pracy,
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub trwałej bądź okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.;
 • osoby bezrobotne,
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi bądź ich rodziny,
 • osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego, zasiłku okresowego bądź zasiłku przedemerytalnego.
Zobacz wideo Jaki jest pomysł PO na media publiczne?

Abonament RTV - ile wynosi opłata?

Miesięczna opłata za używanie radia wynosi 7,50 zł miesięcznie. Jeśli mamy do tego telewizor (lub sam telewizor) miesięcznie musimy płacić 24,50 zł. Oszczędzić można wnosząc opłatę z góry. Największa, 10-procentowa zniżka obowiązuje przy opłacie za 12 miesięcy. Pozostałe zniżki wynoszą:

 • Za abonament radiofoniczny:
  - 14,60 zł za dwa miesiące,
  - 21,60 zł za trzy miesiące,
  - 42,80 zł za sześć miesięcy,
  - 81,00 zł za rok kalendarzowy.
 • Abonament radiowo-telewizyjny:
  - 47,50 zł za dwa miesiące,
  - 70,60 zł za trzy miesiące,
  - 139,70 zł za sześć miesięcy,
  - 264,60 zł za rok kalendarzowy.

Kara za niepłacenie abonamentu RTV

Unikanie opłaty za abonament RTV i niezgłoszenie telewizora bądź radia grozi karą w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty, czyli 735 zł. Za egzekucję odpowiada Poczta Polska. Jeśli ktoś nie opłaca abonamentu, mimo zarejestrowanego odbiornika, to może spodziewać się ponaglenia od Poczty Polskiej z żądaniem zapłaty do pięciu lat wstecz. Na zwrot jest siedem dni. Po tym czasie sprawa jest przekazywana do urzędu skarbowego. Wystawienie tytułu wykonawczego oznacza, że określoną kwotę będzie mógł pobrać z konta dłużnika komornik. 

Więcej o: