9,8 mln zł strat na 300 terminalach Totalizatora Sportowego. NIK złożył zawiadomienie do prokuratury

Kontrola NIK wykazała nieprawidłowości przy zakupie 300 terminali przez Totalizator Sportowy. Straty państwowej spółki oceniono na 9,8 mln złotych. NIK złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez zarząd Totalizatora Sportowego.

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzała kontrolę realizacji procedur zakupowych przez spółki Skarbu Państwa. Z raportu wynika, że w większości z nich nie wykazano rażących nieprawidłowości.

Zobacz wideo Jakie będą konsekwencje zawiadomienia NIK wobec premiera i ministrów?

Straty przy zakupach w trzech spółkach Skarbu Państwa

13 spółek w okresie objętym kontrolą z różnych przyczyn odnotowało pogorszenie wyników ekonomiczno-finansowych, przy czym w trzech spółkach miało ono związek, w różnej skali, z realizowanymi zakupami zaopatrzeniowymi. Są to PGE SA, WPRD SA oraz Totalizator Sportowy sp. z o.o. Jednak tylko w przypadku tej ostatniej spółki (podlegającej Ministerstwu Finansów) NIK postanowił złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Totalizator Sportowy z problemami po kontroli NIK

"Zarząd Totalizatora Sportowego sp. z o.o., wykonując zadania w ramach realizacji monopolu państwa w obszarze gier na automatach poza kasynami gry, pomijając tryb konkurencyjny, dokonał zakupu systemu centralnego i terminali do gry od dostawcy nieposiadającego kompetencji w tym zakresie. W konsekwencji, w ocenie NIK, poniósł szkodę majątkową w wysokości co najmniej 9,8 mln zł" - poinformował NIK.  

W związku z tym Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji w NIK już 16 listopada 2020 roku złożył zawiadomienie do Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Jego przedmiotem jest podejrzenie popełnienia przestępstwa przez zarząd Totalizatora Sportowego sp. z o.o. poprzez dokonanie bez zachowania konkurencyjnego trybu wyboru dostawcy 300 terminali do gier hazardowych wraz z oprogramowaniem oraz zakup licencji do centralnego systemu zarządzania terminalami, a także odstąpienie od dochodzenia części kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez tego dostawcę. 

Raport i informację o zawiadomieniu do prokuratury opublikowano 29 czerwca na stronie NIK oraz na Twitterze. Poprosiliśmy o stanowisko Totalizator Sportowy, gdy spółka ustosunkuje się do zarzutów NIK, załączymy jej odpowiedź do artykułu. 

Więcej o: