Od dziś wchodzą w życie nowe przepisy. Pakiet e-commerce i nowa odsłona systemu TAX FREE

Od czwartku wchodzi w życie pakiet e-commerce i rusza rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego TAX FREE. Ponadto kolejne branże i usługi zostają objęte obowiązkiem rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych on-line. Co jeszcze uległo zmianie?

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej pakiet przepisów, które wchodzą w życie w czwartek 1 lipca 2021 r. Poniżej przedstawiamy zmiany.

Krakowska siedziba firmy ComarchNa polskim gruncie wyrasta rywal dla Allegro. Comarch rusza z ofensywą

Wchodzi w życie pakiet e-commerce

W pakiecie e-commerce zawarto rozwiązania, które zapewniają ułatwienia w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE. Poprawią one konkurencyjność unijnych, jak i polskich przedsiębiorców względem tych spoza UE. Ma to istotne znaczenie dla rodzimych pośredników, portali aukcyjnych i sprzedażowych, które często zmagają się z nieuczciwą konkurencją spoza UE. Nowa regulacja ma wyrównać szanse na korzyść europejskich, w tym polskich firm.

W zakresie pakietu e-commerce zmiany obejmują m.in.:

 • likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro;
 • znaczne rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop;
 • możliwość rozliczania VAT od sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich do konsumentów w UE, w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro za pomocą uproszczonej procedury Import One Stop Shop;
 • wprowadzenie uproszczonej procedury w zakresie deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro;
 • nowe obowiązki dotyczące operatorów interfejsów elektronicznych (np. platform cyfrowych) ułatwiających sprzedaż na rzecz unijnych konsumentów.

Kasy on-line. W jakich branżach obowiązkowe od 1 lipca?

Od 1 lipca 2021 r. kolejne branże i usługi objęte zostają obowiązkiem rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych on-line. Urządzenia te przesyłają dane do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Objęte obowiązkiem ewidencjonowania z użyciem kas on-line od 1 lipca 2021 r. są następujące usługi:

 • budowlane;
 • fryzjerskie;
 • kosmetyczne i kosmetologiczne;
 • opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów;
 • prawnicze;
 • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - usługi wstępu.

System informatyczny TAX FREE - nowa odsłona

1 lipca 2021 r. rusza rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego TAX FREE na Platformie PUESC. System zwrotu podatku VAT podróżnym TAX FREE obecnie działa w formie papierowej.

Główne korzyści wynikające z nowego systemu TAX FREE to ułatwienia dla przedsiębiorców i podróżnych, wszystkie informacje w jednym miejscu, równe szanse na rynku, wygoda i oszczędność czasu. Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym, będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej.

Wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze w formie elektronicznej

Od 1 lipca 2021 r. wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze są przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Dla wierzycieli oznacza to przyspieszenie wysyłki tych dokumentów do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i skrócenie czasu rozpoczęcia egzekucji.

Uruchomienie systemu teleinformatycznego wyeliminuje tytuły wykonawcze w formie papierowej. Przyspieszy również przesyłanie korespondencji przez wierzycieli do naczelników urzędów skarbowych jako organów egzekucyjnych KAS i skróci czas do wszczęcia egzekucji.

Amazon niszczy miliony nowych produktów. Ujawniło to śledztwo dziennikarzyAmazon niszczy miliony nowych produktów. Śledzono ciężarówkę

Obowiązek zapłaty akcyzy przy przerejestrowaniu pojazdu na samochód osobowy został przesunięty na 1 lipca 2022 r.

Przepis przejściowy przesuwa na 1 lipca 2022 r. termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, w tym samochód kempingowy, która nastąpi w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Oznacza to, że dopiero od 1 lipca 2022 r. podatnicy będą mieć obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej oraz obliczenia i zapłaty akcyzy od samochodów, w przypadku których nastąpiła zmiana rodzaju pojazdu na samochód osobowy w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Pozostałe regulacje to m.in.:

 • opodatkowanie nabycia lub posiadania samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju w przypadku, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, lub w wyniku kontroli np. podatkowej nie ustalono, że podatek akcyzowy został zapłacony;
 • obowiązek uzyskania dla celów związanych z rejestracją samochodów ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy.
Więcej o: