Polska Fundacja Narodowa wydała w 2020 r. prawie 800 tys. zł na pensje trzyosobowego zarządu

Prawie sześć mln zł na pensje dla pracowników, w tym niemal 800 tys. zł dla trzyosobowego zarządu wydała na wynagrodzenia Polska Fundacja Narodowa w roku 2020. Wśród najdroższych wspieranych przez nią projektów znalazła się między innymi budowa Muzeum Ofiar Komunizmu w Waszyngtonie, na którą przeznaczono ponad 13,5 mln zł.
Zobacz wideo Rzecznik Dudy: Kancelaria nie może być łączona z PFN

Polska Fundacja Narodowa przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2020. "Pragniemy promować nasze sukcesy w nauce, bogatą kulturę, wspaniałą historię i niepowtarzalną przyrodę. Taką misję ma Polska Fundacja Narodowa" - czytamy na stronie organizacji. W ubiegłym roku Fundacja wydała niemal sześć mln zł na pensje dla swoich pracowników.

Sprawozdanie finansowe Polskiej Fundacji Narodowej

W całym 2020 roku na pensje dla pracowników Fundacja przeznaczyła 5 946 587,43 zł, z czego dla zarządu (prezesa Marcina Zarzeckiego oraz członków Michała Górasa, oraz Cezarego Andrzeja Jurkiewicza) - 792 276 zł, co daje średnio około 22 tys. zł miesięcznego wynagrodzenia dla członka zarządu.

Jak czytamy, "nastąpił spadek kosztów wynagrodzeń w stosunku do 2019 roku o kwotę 1 070 377,51 zł" związany między innymi ze "zmniejszeniem liczby osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (z 48 do 14) oraz faktu, że Fundacja wypłaciła w 2020 roku znacznie więcej zasiłków finansowanych z ZUS (głównie zasiłki macierzyńskie/rodzicielskie), które nie stanowiły kosztów Fundacji". Nie zostało jednak podane, ilu dokładnie osób - poza 14 etatowymi pracownikami - zatrudnia łącznie PFN. 

Polska Fundacja Narodowa została powołana do życia, kiedy premierką była Beata Szydło NIK: Podejrzenie popełnienia przestępstwa Polską Fundację Narodową

Spadek nastąpił także w przypadku wynagrodzeń dla samych członków zarządu. W roku 2019 przeznaczono na ten cel o ponad 85 tys. zł więcej. Jak zaznaczono, w ubiegłym roku nie wypłacano nagród, premii ani innych świadczeń. 

Czym się zajmowała Polska Fundacja Narodowa w 2020 roku

Ponad 13,5 mln zł Fundacja przeznaczyła na wsparcie budowy Muzeum Ofiar Komunizmu w Waszyngtonie i niemal 10,5 mln zł na działania w ramach projektu "I Love Poland", którego celem jest kształcenie młodego pokolenia regatowych żeglarzy oceanicznych.

Prawie 10 mln zł przeznaczono na produkcję filmu fabularnego "Raport Pileckiego" opowiadającego o losach żołnierza Armii Krajowej. "Film przybliża też zagranicznemu widzowi fenomen 'Żołnierzy Wyklętych' i ich losy w powojennej Polsce" - czytamy. Kwotą prawie siedmiu mln zł dofinansowany został także inny film fabularny - produkcja oparta na kanwie życiorysu amerykańskiego reżysera Meriana C. Coopera służącego w Wojsku Polskim. Produkcja ma przybliżać historię wojny polsko-bolszewickiej.

Ówczesny minister finansów w rządzie PiS Marian Banaś podczas prezentacji projektu budżetu na rok 2020. Warszawa, 27 sierpnia 2019 Polska Fundacja Narodowa odpowiada Banasiowi: Nie podlegamy kontroli NIK

Wśród innych projektów, na które Fundacja przeznaczyła najwięcej środków, znajdują się także dofinansowania młodych sportowców w programie stypendialnym "Team 100" (5,8 mln zł) czy program "Reputacja" (3,8 mln zł), do którego należy "promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym ochrona jej wizerunku, oraz przeciwdziałanie rozpowszechnianiu nieprawdziwych treści historycznych krzywdzących lub zniesławiających Polskę i Polaków". Pełne sprawozdanie znaleźć można TUTAJ.

Więcej o: