Zasiłek przedemerytalny. Komu przysługuje? Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby otrzymać zasiłek przedemerytalny należy spełnić kilka dość restrykcyjnych warunków. Kto może się o niego ubiegać? Na jakich zasadach jest przyznawany?

Zasiłek przedemerytalny to świadczenie przyznawane osobom, które z przyczyn od siebie niezależnych utraciły pracę przed nabyciem uprawnień do emerytury i z uwagi na wiek nie mogą znaleźć nowej pracy. Jest to forma wsparcia, która wygasa w momencie otrzymania emerytury. Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać ten zasiłek?

Zobacz wideo Czy bezwarunkowy dochód podstawowy jest możliwy w Polsce?

Zasiłek przedemerytalny. Komu przysługuje?

Na świadczenie może liczyć osoba, która:

  • korzystała z zasiłku dla bezrobotnych przez minimum 180 dni,
  • jest zarejestrowana jako bezrobotna,
  • podczas pobierania zasiłku nie odmówiła przyjęcia do pracy bez stosownego uzasadnienia,
  • złożyła wniosek o świadczenie przedemerytalne w ciągu 30 dni od daty wydania dokumentu potwierdzającego pobieranie zasiłku dla bezrobotnych.

Zakończony stosunek pracy. Czy zasiłek przedemerytalny przysługuje?

Aby nabyć prawo do świadczenia przedemerytalnego, należy jednocześnie spełnić warunki, które są uzależnione od przyczyny rozwiązania stosunku pracy, wieku oraz stażu pracy.

W sytuacji, gdy rozwiązanie stosunku pracy było skutkiem likwidacji miejsca pracy lub niewypłacalności pracodawcy, kobiety mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w momencie osiągnięcia wieku 56 lat, zaś mężczyźni wieku 61 lat. Staż pracy również ma znaczenie. W przypadku kobiet powinien on wynosić minimalnie 20 lat, a mężczyzn - 25.

Zasiłek przedemerytalny. Jaka kwota?

Ten rodzaj wsparcia finansowego wynosi od 1 marca 2020 roku 1210,99 zł brutto, czyli 1035,68 zł netto. Wysokość zasiłku przedemerytalnego ustalana jest w oparciu o ustawę dotyczącą świadczeń przedemerytalnych. 

Więcej o: