"Dobry Start". Kto może dostać 300 plus? Do kiedy złożyć wniosek?

Program "Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia na wyprawkę szkolną. 300 plus mają otrzymać wszystkie rodziny, bez względu na dochód. Do kiedy można złożyć wniosek? Kiedy zostanie wypłacone świadczenie?

Program "Dobry Start" ma być inwestycją w edukację polskich dzieci. Każdego roku ze wsparcia może skorzystać 4,4 miliona uczniów. Świadczenie z programu "Dobry Start" przysługuje na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dzieci z niepełnosprawnościami świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. 

Zobacz wideo Jak zaoszczędzić na wyprawce szkolnej?

"Dobry Start". Do kiedy można złożyć wniosek? Kiedy wypłata?

W roku szkolnym 2021/2022 świadczenie z programu "Dobry Start" przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a nie jak dotychczas gminy lub powiatowe centra pomocy rodzinie. Moment złożenia wniosku o przyznanie świadczenia ma znaczenie, bo wpływa na to, kiedy zostaną wypłacone pieniądze.  

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada. Jeśli wniosek został złożony w lipcu lub sierpniu, wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub listopadzie, wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

"Dobry Start". Jak złożyć wniosek o 300 plus?

Wniosek o świadczenie może złożyć:

  • rodzic dziecka.
  • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję.
  • opiekun prawny dziecka, czyli osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. 
  • osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.

Wnioski o świadczenie z programu "Dobry Start" można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną. Oznacza to, że wniosku nie można złożyć w formie papierowej w ZUS lub za pośrednictwem poczty. Wniosek składa się przy wykorzystaniu: 

  • portalu informacyjno-usługowego Emp@tia,  
  • portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS, 
  • bankowości elektronicznej.
Więcej o: