Podatek od psa w 2022 r. W przyszłym roku podwyżka

Właścicieli czworonogów czeka podwyżka opłaty za posiadanego psa. Wzrosła bowiem stawka maksymalna ustalona przez Ministra Finansów.

"W obecnym roku stawka maksymalna wynosi 130,30 zł rocznie od jednego psa. W 2022 r. będzie wynosiła natomiast 135,00 zł. Podane wyżej kwoty są jednak maksymalnymi jakie będziemy musieli zapłacić za naszego czworonoga. Rada gminy może bowiem w uchwale ustalić niższą opłatę bądź w ogóle z niej zrezygnować" - poinformował "Dziennik Gazeta Prawna"

Zobacz wideo Nie tylko ludzie potrzebują pomocy! W tym roku policjanci i strażnicy miejscy ratowali również zwierzęta

Ile wynosi podatek od psa?

W roku 2021 maksymalną kwotą podatku jest 130,30 złotych, co jest podwyżką o prawie pięć złotych w porównaniu do zeszłego roku, kiedy ta kwota wynosiła 125,40 złotych. Podatek ten ma być jednym ze źródeł dochodu dla samorządów. Jednakowoż gminy same decydują, czy owa opłata obowiązuje na ich terenie, czy też nie i ile będzie ona wynosić.

Podatek od psa - kto uniknie opłaty za psa?

Ustawodawcy przewidzieli parę wyjątków, dla osób, które nie musza opłacać tego podatku. Są to:

  • osoby niepełnosprawne, które posiadają jednego psa;
  • osoby niepełnosprawne, które posiadają psa asystującego;
  • seniorzy, którzy posiadają jednego psa;
  • osoby powyżej 65. roku życia, które samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe;
  • personel dyplomatyczny;
  • rolnicy, którzy posiadają do dwóch psów.

Gminy także mogą dodać konkretne grupy osób, z których posiadacze czworonogów są zwolnieni z podatku. Przykładowo w gminie Kraków zwolnione z opłaty są także osoby, które adoptowały psy z krakowskich schronisk, dały dom dla bezdomnych zwierząt, których zwierzę jest wysterylizowane lub oznaczone chipem. Fakt ten musi być jednak udokumentowany i zgłoszony.

Warto zaznaczyć, że decyzja w sprawie obowiązywania podatku od psa oraz wysokości tej opłaty należy do każdej z gmin.

Więcej o: