Ile będzie kosztował mur na granicy z Białorusią? Są szczegóły i wzmianka o "detekcji ruchu"

"Solidna, wysoka zapora wyposażona w system monitoringu oraz detekcji ruchu". Tak o płocie, który stanie na granicy z Białorusią mówi Mariusz Kamiński, szef MSWiA. Projekt, który ma być podstawą budowy zasieków, trafił już do sejmowej komisji. Rząd wyda na inicjatywę około dwa miliardy złotych.

Rząd skierował do Komisji Obrony Narodowej projekt ustawy "o budowie zabezpieczenia granicy państwowej". Płot, który ma stanąć na granicy z Białorusią, będzie kosztował sporo - 1,61 mld zł. 

Zobacz wideo Magdalena Biejat gościnią Porannej rozmowy Gazeta.pl (13.10)

Polska zbuduje płot na granicy z Białorusią 122 985 zasieków

Mariusz Kamiński, szef resortu spraw wewnętrznych, mówił we wtorek, że rząd przyjął projekt ustawy o budowie "solidnej, wysokiej zapory, wyposażonej również w system monitoringu oraz detekcji ruchu". 

W projekcie ustawy czytamy, że łączna długość zasieków " w postaci ogrodzenia spiralnego ułożonego na ziemi" ma wynieść 112 985 m, a długość "płotu w postaci słupów oraz pionowo nakładanych zasieków z ogrodzenia spiralnego" 123 891 m. 

Jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy, "wybudowanie odpowiedniej do zagrożeń bariery wzdłuż granicy państwowej przyczyni się do skutecznego przeciwdziałania nielegalnej migracji". Ustawodawca określa konieczność przyjęcia przepisów i rozpoczęcia prac jako "pilne". 

Manifestacja w obronie pozostania Polski w Unii Europejskiej. 'My zostajeMY', 10.10.2021, Kraków Czy Polska posłucha wyroku TSUE? "Unia łączy państwa, które przystąpiły do wspólnych wartości"

Ponad 100 mln na "urządzenia techniczne"

Skutki finansowe związane z budową bariery zostały oszacowane na 1 615 mln zł. "Na podstawie zebranego doświadczenia i uwarunkowań rynkowych" 1 500 mln zł pochłonąć ma budowa fizycznej bariery. 115 mln zł kosztować mają "urządzenia techniczne".

Wydatki związane z budową bariery zostaną pokryte z budżetu państwa w drodze zwiększenia w 2021 r. budżetu Straży Granicznej w wysokości 1 115 mln zł, a także w 2022 r. ze środków Funduszu Wsparcia Straży Granicznej w wysokości 500 mln zł.

Co z odszkodowaniami dla mieszkańców przygranicznych terenów? 

W ustawie czytamy też, że "skutki finansowe związane z wypłatą odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości nie są możliwe do jednoznacznego wyliczenia, ponieważ są one zależne, w szczególności, od liczby i wartości nieruchomości niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji i długości odcinków granicy, na których zostanie zbudowana bariera". Ustawodawca przewidział, że wydatki związane z wypłatą odszkodowań zostaną pokryte przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Hesco-bastion. Zdjęcie ilustracyjne Hesco-bastion na granicy z Białorusią. Co to takiego? Jak wygląda?

Więcej o: