Ponowne przeliczenie emerytury 2021. Kogo dotyczy? Jak złożyć wniosek?

Kto może skorzystać z ponownego przeliczenia emerytury? Jak złożyć wniosek? Złożenie wniosku w tej sprawie może przynieść korzyści, ale tylko dla wybranych

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Ponowne przeliczenie wysokości emerytury przysługuje każdemu, kto pobiera świadczenie. I tu ważne zastrzeżenie - złożenie wniosku nie oznacza automatycznej podwyżki. Zakład może bowiem wypłatę obniżyć, a nam nie będzie od tej decyzji przysługiwać odwołanie. 

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Przeliczanie emerytur może być korzystne, bo na początku roku zmieniły się istotne współczynniki, które ZUS bierze pod uwagę, wyliczając świadczenie. Chodzi przede wszystkim o prognozowaną średnią długość życia. W wyniku pandemii COVID-19, która dotknęła w największym stopniu seniorów, współczynnik spadł. Odnotowano bowiem 120 tys. nadmiarowych zgonów. 

Prognozowana długość życia jest istotna w momencie przejścia na emeryturę, a także ponownego przeliczenia świadczenia - tu liczy się, czy czas od przyznania świadczenia wydłużył się czy skrócił. 

Emerytura wyższa nawet o kilkaset złotych miesięcznie. To możliwe

Jak pisaliśmy w Next.gazeta.pl, emeryt w wieku nieco ponad 70 lat w zeszłym roku miał do przeżycia - według prognoz statystyków - 174 miesiące. Zgromadzony przez niego kapitał - w tym wypadku chodzi o kwotę 500 tys. zł. - podzielony przez ten czas dawał kwotę ok. 2870 zł brutto.

Od kwietnia, kiedy ZUS brał już pod uwagę inny wskaźnik długości życia, świadczenie teoretycznie mogło wzrosnąć nawet do 3100 zł brutto. Ok. 200 zł różnicy wynika z krótszego o aż 13 miesięcy prognozowanego okresu życia. 

Komentarz ZUS-u

Poniżej publikujemy w całości komentarz przesłany przez rzecznika ZUS-u, Pawła Żebrowskiego.

Opracowywane i publikowane przez Główny Urząd Statystyczny tablice trwania życia to, z punktu systemu widzenia systemu ubezpieczeń społecznych, systemu emerytalnego, są one kluczowym elementem przy wyliczaniu świadczeń emerytalnych.

Sprzyjające tablice nie dla wszystkich emerytów!

Zgodnie z tablicami Głównego Urzędu Statystycznego nastąpił spadek dalszego średniego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych. W tej sytuacji wyliczanie wysokości emerytur jest korzystniejsze niż w poprzednich latach. Nie oznacza to jednak, że wszyscy skorzystają z nowych tablic i będą mogli liczyć na korzystniejsze przeliczenie świadczenia.

ZUS korzysta z tablic do obliczania wysokości emerytur od 1 kwietnia 2021 roku. Trzeba jasno powiedzieć, że osoby, które spełnią warunki do uzyskania świadczenia emerytalnego między kwietniem 2021 a marcem przyszłego roku, nie muszą się spieszyć z przejściem na emeryturę. Mogą skorzystać z tegorocznych tablic nawet, jeśli zakończą swoją aktywność zawodową za dwa, czy trzy lata.

Przeliczenie świadczenia dla dorabiających emerytów

Wielu seniorów składa wniosek o przeliczenie swojej emerytury z uwzględnieniem nowych tablic trwania życia. Wnioski składają osoby, które nie mają ustalonego prawa do emerytury wg zreformowanych zasad, lub osoby, które co prawda mają emeryturę wg nowych zasad, ale u których wariantowanie było już zastosowane. Wnioski te kończą się odmowami.

Dlatego przypominamy, że emeryt może złożyć wniosek o ponowne obliczenie emerytury z przyjęciem wartości prognozowanej dalszej długości życia z najkorzystniejszej tablicy, jeśli dotąd nie skorzystał z tej możliwości przeliczenia. Dotyczy to tylko emerytur przyznanych na nowych zasadach i tylko osób, które wniosek o emeryturę składały po ukończeniu wieku emerytalnego.

Więcej o: