Zwolnienie lekarskie. Na ile dni wstecz można dostać L4?

W ściśle określonych okolicznościach lekarz może wystawić zwolnienie z datą wsteczną. Na ile dni wstecz lekarz może wystawić L4? Odpowiadamy.

Więcej podobnych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zwolnienie lekarskie wystawiają lekarze po odbyciu konsultacji i stwierdzeniu niezdolności do pracy u pacjenta. Uprawnieni są do tego lekarze, lekarze dentyści, felczerzy i starsi felczerzy, którzy posiadają profil informacyjny na platformie ZUS. Zaświadczenie lekarskie wystawiane jest w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP.

Zobacz wideo

Czy zwolnienie lekarskie można wystawić wstecz?

W zależności od rodzaju schorzenia, niezdolność do pracy może być krótkotrwała i trwać kilka dni lub, w przypadku poważniejszych problemów, nawet kilkanaście tygodni. Przepisy nie regulują w żaden sposób tego, jak długo może trwać zwolnienie po odbyciu badania. Zdarza się jednak, że pacjent trafia do lekarza nieco później, niż pojawią się pierwsze objawy. 

W takiej sytuacji lekarz ma prawo wystawić zwolnienie wstecz. Wszelkie związane z tym kwestie zostały uregulowane w dokumentach takich jak: ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i trybu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim.

Zwolnienie lekarskie. Na ile dni wstecz?

Zwolnienie lekarskie umożliwia pacjentowi pozostanie w domu w celu podjęcia stosownego leczenia. Okres niezdolności do pracy potwierdzony zaświadczeniem lekarskim może zgodnie z przepisami obejmować nie więcej niż trzy dni wstecz względem dnia, w którym zostało przeprowadzone badanie lekarskie.

Wyjątkiem jest zwolnienie od psychiatry. Lekarz tej specjalizacji może wystawić zaświadczenie lekarskie na okres wcześniejszy niż trzy dni poprzedzające dzień badania. Dzieje się tak wtedy, gdy podejrzewa on występowanie u chorego zaburzeń psychicznych ograniczających zdolność pacjenta do oceny swojego postępowania.

Więcej o: