Zwolnienie lekarskie. Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

Czy pracodawca może zobaczyć kod choroby zwolnienia lekarskiego? Czy na dokumentach widoczna jest specjalizacja lekarza, który wystawił L4? Wyjaśniamy.
Zobacz wideo Pandemia negatywnie wpłynęła na sytuację zawodową kobiet. Ich aktywizacja może przynieść gospodarce 300 mld zł do 2030 roku

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Obecnie, od 1 grudnia 2018 r., zwolnienia lekarskie wystawiane są wyłącznie w formie elektronicznej. Czy pracodawca może dowiedzieć się z niego o powodzie naszego zwolnienia?

Czy pracodawca widzi kod L4? Co znajduje się na e-ZLA?

Oryginał zwolnienia lekarskiego przesyłany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawiera kod choroby opracowany według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Dokument, który otrzymuje pracodawca, nie zawiera widocznego kodu choroby, ani informacji na temat tego, na co choruje pracownik.

Pracodawca nie może także zażądać od pracownika podania informacji na temat jego stanu zdrowia, chyba że ta wiedza jest potrzebna do skorzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień prawa pracy, a także w przypadku skorzystania z niezdolności do pracy. Na zaświadczeniu widać jednak dane lekarza, który wystawił L4.

Zwolnienie lekarskie - jakie są kody chorobowe

Obecnie istnieje pięć kodów chorobowych:

  • A - niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą;
  • B - niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży;
  • C - niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu;
  • D - niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą;
  • E - niezdolność do pracy spowodowaną chorobą, o której mowa w art. 7 rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do zasiłku chorobowego pkt 2.

Na pisemny wniosek ubezpieczonego, nie umieszcza się kodu "B" i "D", jednak skutkuje to niższym zasiłkiem lub krótszym okresem jego przydzielania.

Więcej o: