Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Dodatkowe 500 plus od przyszłego roku. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Nowe świadczenie, tzw. 500 plus, wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 roku.

Informację o podpisaniu ustawy wprowadzającej nowe świadczenie rodzinne przekazało na Twitterze Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jakie są założenia programu?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Zasady programu

Świadczenie w wysokości do 12 tys. zł będzie przysługiwało na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia. Podstawowym założeniem programu jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad dzieckiem, ale to rodzice zadecydują, na co konkretnie przeznaczyć środki.

Wybiorą też sposób pobierania świadczenia - po 500 złotych miesięcznie przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie zwolniony z podatku. Nie ma także żadnego kryterium dochodowego.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Rząd dopłaci do opieki w żłobku

Podpisana przez prezydenta ustawa zakłada także dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci, które nie będą objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie.

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna - przekazywane bezpośrednio instytucji (nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców). Tutaj też nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., dofinansowanie przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. Tą formą wsparcia zostanie objętych ok. 110 tys. dzieci.

Zobacz wideo Jaki jest stan finansów publicznych? Dudek: Wisimy na włosku wiarygodności Eurostatu

Co należy zrobić, aby zostać objętym programem Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Jeżeli jesteś rodzicem co najmniej dwójki dzieci, a począwszy od 1 stycznia 2022 tj. od wejścia w życie przepisów dotyczących Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, przynajmniej jedno z twoich dzieci będzie w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia, to wystarczy, że złożysz odpowiedni wniosek o świadczenie. Powyższe dotyczy także osób, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu z wnioskiem o jego adopcję.

Czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie przysługiwał na dzieci urodzone przed wejściem w życie ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym tj. przed 1 stycznia 2022 r.? Tak. Prawo do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego będzie przysługiwać także rodzicom na drugie i kolejne dziecko, które ukończyło 12. miesiąc życia i nie ukończyło 36. miesiąca życia przed dniem 1 stycznia 2022 r. Na takie dziecko Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie przysługiwał środki proporcjonalnie - za okres od 1 stycznia 2022 r. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko kończy 36. miesiąc życia.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Jak złożyć wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie można złożyć wyłącznie online - za pośrednictwem tych samych kanałów elektronicznego wnioskowania, co w przypadku programów "Rodzina 500 plus" i "Dobry start", czyli za pośrednictwem portalu Empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej.

Czy stracę inne świadczenia, gdy dostanę Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy nie będzie miał wpływu na inne świadczenia na rzecz rodziny, takie jak świadczenie wychowawcze z Programu "Rodzina 500 plus", świadczenie Dobry Start, świadczenia rodzinne czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego. RKO nie będzie miało także wpływu na prawo do świadczeń z pomocy społecznej czy do dodatków mieszkaniowych.

Więcej o: