Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej. Ulga nie jest korzystna dla wszystkich

Od 2022 roku zacznie obowiązywać nowa ulga podatkowa, nazywana "ulgą dla klasy średniej", którą będzie można rozliczyć w zeznaniu rocznym lub miesięcznym. Jak się jednak okazuje, stosowanie ulgi może u niektórych skutkować powstaniem niedopłaty podatku. Niektórzy powinni więc złożyć oświadczenie, by pracodawca nie stosował wobec nich tej regulacji.

Ulga dla klasy średniej podlega odliczeniu od dochodu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2a ustawy PIT. Oznacza to, że jest to preferencja stosowana na etapie obliczania podstawy opodatkowania. Nowa ulga zacznie obowiązywać w 2022 roku, więc znaleźć się może dopiero w deklaracji składanej w 2023 roku. Dlaczego jednak już teraz warto zainteresować się ulgą dla klasy średniej?

Zobacz wideo Emerytury w Polskim Ładzie a składki zdrowotne. Kto straci, a kto zyska? [Q&A]

Ulga dla klasy średniej - kogo będzie dotyczyć?

Zgodnie z ustawą, ulga dla klasy średniej nie będzie dotyczyła wszystkich płatników. Uprawnione do ulgi będą jedynie osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

Z ulgi nie skorzystają natomiast:

  • emeryci uzyskujący przychody z tytułu emerytury,
  • zleceniobiorcy,
  • osoby uzyskujące przychody z umów o dzieło.

Podstawą opodatkowania w przypadku ulgi dla klasy średniej jest dochód pomniejszony m.in. o kwotę ulgi dla pracowników lub podatników, którzy osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Będzie przysługiwać tylko w sytuacji, gdy suma uzyskanych w danym roku podatkowym przychodów wyniesie co najmniej 68 412 zł i nie przekroczy 133 692 zł.

Zgodnie z zasadami, pracodawca ma naliczać ulgę w każdym miesiącu, jeśli wynagrodzenie miesięczne pracownika wynosi od 5 701 zł do 11 141 zł brutto. Wyjątkiem będą sytuacje, gdy pracownik sam złoży wniosek o nienaliczanie ulgi dla klasy średniej. Przedsiębiorcy ulgę naliczają sami.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Ulga dla klasy średniej - w jakiej sytuacji wystąpi niedopłata?

Doradca podatkowy Piotr Juszczyk w rozmowie z "Faktem" wyjaśnił, w jakich sytuacjach może nastąpić niedopłata, którą będzie musiał uregulować później płatnik. - Będzie tak wówczas, gdy podatnik zatrudniony na umowie o pracę zacznie korzystać z ulgi, ale w trakcie roku podatkowego zmieni formę zatrudnienia i nie osiągnie dolnego pułapu, który uprawnia do skorzystania z niej. I odwrotnie: jeśli na przykład w ciągu roku otrzyma podwyżkę wynagrodzenia i jego przychody przekroczą w pewnym momencie górną wartość przychodu uprawniającego do rozliczenia ulgi, może powstać niedopłata. Podatnik w rozliczeniu rocznym będzie wtedy musiał oddać fiskusowi pieniądze z tytułu niedopłaconego podatku - mówi radca.

Problemem mogą być także premie i nagrody dla pracowników, którzy po ich otrzymaniu przekroczą górną granicę ulgi. Wówczas również będzie trzeba zwrócić fiskusowi kwotę ulgi. Dla przedsiębiorców lepsze więc będzie obliczanie ulgi dopiero w zeznaniu ulgi.

Wniosek o nienaliczanie ulgi dla klasy średniej

Pracownicy mogą też złożyć do pracodawcy oświadczenie o nie pomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników przez cały rok. We wniosku należy podać swoje dane: imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania.

Dalej można napisać: "Ja niżej podpisany/a wnoszę o nie pomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników na podstawie art. 32 ust. 2a ustawy o PIT".

Więcej o: