Getin Bank dostał kuratora. Musi też przygotować całkiem nowy plan naprawy

Getin Bank musi przedstawić nowy plan naprawy. Komisja Nadzoru Finansowego jednoznacznie odrzuciła bowiem wniosek o aktualizację bieżącego planu naprawy. KNF zdecydowała też o ustanowienia w banku kuratora.

Getin Bank musi w terminie czterech miesięcy przedstawić nowy plan naprawczy - ogłosiła Komisja Nadzoru Finansowego. To efekt decyzji KNF o nieuwzględnieniu wniosku banku o zatwierdzenie aktualizacji planu naprawy.

Nowy plan naprawy banku powinien uwzględniać w szczególności istotne zmiany w otoczeniu zewnętrznym, które miały miejsce w ostatnim okresie (w tym zmiany parametrów makroekonomicznych, trendy w praktyce orzeczniczej dotyczącej sporów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi) oraz prezentować działania mające na celu m.in. spełnienie w akceptowalnej perspektywie czasowej minimalnych wymogów regulacyjnych

 - czytamy w komunikacie KNF.

Zobacz wideo Czy polska gospodarka straci na braku pieniędzy z KPO? Pytamy szefa PFR
  • Więcej o sytuacji banków w Polsce przeczytaj na Gazeta.pl

Lublin. Protest przeciwko 'lex TVN'Tysiące Polaków protestowało w obronie mediów. "PiS zawłaszcza wszystko"

Getin Bank będzie miał kuratora

Getin Bank od 27 grudnia 2021 r. ma także kuratora. Został nim ustanowiony Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jak informuje KNF, celem ustanowienia kuratora jest "wsparcie organów banku w procesie doprowadzenia przez te organy do poprawy jego sytuacji ekonomiczno-finansowej i zapewnienia efektywności wdrażanego planu naprawy".

Zarówno KNF, jak i Getin Bank, podkreślają, że ustanowienie kuratora pozostanie bez wpływu na świadczenie przez bank usług na rzecz jego klientów.

Jak tłumaczy KNF, obecność kuratora w Getin Banku "przyczyni się do wsparcia efektywnego przepływu informacji" między bankiem a urzędem. Kurator może m.in. brać udział we wszystkich posiedzeniach organów banku.

Obecnie w Polsce, oprócz Getin Banku, kuratora ma w Polsce sześć banków. To: Plus Bank, Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Łebie, Krakowski Bank Spółdzielczy i Warszawski Bank Spółdzielczy. Zwykle to jedna osoba wyspecjalizowana m.in. w restrukturyzacji przedsiębiorstw, acz w przypadku Getin Banku KNF zdecydowała się na podmiot instytucjonalny (BFG) "mając na uwadze wielkość banku i jego znaczenie dla sytemu finansowego".

.To będzie ciężki rok dla 'złotówkowiczów'. Raty wzrosną nawet o połowę

Getin Bank niewystarczająco się naprawia

Komisja Nadzoru Finansowego w swoim komunikacie informuje, że "dostrzega pozytywne skutki działań restrukturyzacyjnych" prowadzonych przez Getin Bank. Chodzi m.in. o cięcie kosztów finansowania i działania oraz ryzyka kredytowego. Widzi także możliwości poprawy współczynników kapitałowych i liczy na kontynuację działań zarządu banku w tym zakresie. 

Niestety, KNF wytyka też bankowi m.in. niewystarczające wsparcie kapitałowe (bank jest kontrolowany - pośrednio i bezpośrednio, przez Leszka Czarneckiego). W tym kontekście oraz wobec wystąpienia negatywnych czynników zewnętrznych (m.in. pandemii COVID-19) pozostałe działania naprawcze w Getin Banku zostały przez KNF uznane za niewystarczające.

W szczególności nadzór bierze pod uwagę, że współczynniki kapitałowe GNB kształtują się poniżej wymaganych, minimalnych poziomów regulacyjnych określonych w przepisach obowiązującego prawa, a ewentualny wzrost poziomu stóp procentowych, jakkolwiek w dalszej perspektywie może wpływać pozytywnie na rentowność banku, może mieć również negatywne bezpośrednie skutki dla jego pozycji kapitałowej, w związku z wyceną posiadanych przez bank instrumentów finansowych

- czytamy w komunikacie KNF. Instytucja informuje też, że Getin Bank "nie wykazał w stopniu wystarczającym, że przyjęte rozwiązania dotyczące zabezpieczenia ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych właściwie odzwierciedlają aktualny poziom tego ryzyka". 

.Co podrożeje w 2022 r.? Mamy typy. Ale podejrzane jest wszystko

Więcej o: