NIK: Zakończenie budowy CPK w 2027 r. zagrożone. Pokazuje też koszty wynagrodzeń w spółce

Koszty wynagrodzeń w 2020 r. w spółce CPK, odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację Centralnego Portu Komunikacyjnego, wyniosły niemal 33,4 mln zł - w tym blisko 3,4 mln zł to wynagrodzenia zarządu - wskazują wyniki kontroli NIK. Najwyższa Izba Kontroli w swoim komunikacie pisze, że "przy tym tempie prac zakończenie budowy lotniska do końca 2027 roku jest zagrożone". Wskazuje też, że wciąż nie wiadomo, ile dokładnie będzie kosztować CPK ani skąd będą pochodzić pieniądze na ten projekt.

Jak wskazuje Najwyższa Izba Kontroli w wynikach kontroli dotyczącej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, koniec 2027 r. jako termin zakończenia budowy lotniska jest "przy tym tempie prac" zagrożony. NIK w swoim komunikacie pisze m.in., że w wyniku nierzetelnego planowania etapu przygotowawczego w Koncepcji CPK, poszczególne zadania zostały zrealizowane z opóźnieniem sięgającym nawet dwa i pół roku wobec przyjętych wcześniej założeń.

embed
Zobacz wideo Gosek-Popiołek: Jeżeli coś dzieje się w ramach specustawy, udział społeczeństwa jest bardzo mały

NIK: Nie wiadomo, ile CPK będzie kosztował

Opóźnienia w przygotowaniach inwestycji nie są jedynym krytycznym i alarmującym elementem raportu NIK. Najwyższa Izba Kontroli wytyka CPK także m.in., że w Koncepcji CPK (przyjętej przez rząd w 2017 r.) "nie przedstawiono pełnego uzasadnienia biznesowego, w tym m.in. harmonogramu związanego z powstawaniem kosztów i korzyści, wyliczeń finansowych spodziewanych korzyści oraz oszacowania korzyści utraconych".

Najwyższa Izba Kontroli sporo miejsca w opisie wyników kontroli poświęca też niewiadomym co do pełnych kosztów Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zwraca uwagę, że nie został dotychczas przyjęty tzw. Dokument Wdrażający. "W efekcie brak jest pełnego harmonogramu rzeczowo-finansowego Programu CPK" - komentuje NIK.

Jak informuje NIK, do 2023 r. środki na realizację etapu przygotowawczego są zapewnione (w Programie wieloletnim określono je na ponad 9 mld zł). Od 2023 r. planowane jest jednak długoterminowe finansowanie dłużne inwestycji. "A to wymaga precyzyjnego określenia potrzeb inwestycji oraz wynegocjowania warunków tego rodzaju finansowania" - informuje Najwyższa Izba Kontroli. 

NIK przypomina, że łączny koszt samego megalotniska (jego komponentów: lotniczego, kolejowego i drogowego) jest szacowany na ok. 35 mld zł. Na nawet ponad drugie tyle (35-40 mld zł) oszacowano w Koncepcji CPK koszty rozbudowy krajowej sieci kolejowej. NIK wskazuje jednak, że "przy obecnej inflacji i wzroście kosztów pracy, a także cen materiałów budowlanych, szacunkowe koszty rozbudowy krajowej sieci kolejowej mogą już być nieaktualne".

NIK liczy opłacalność CPK

Aby nowy port lotniczy (komponent lotniczy) był opłacalny, musiałby obsłużyć w 2030 r. - 24,3 mln pasażerów, a nakłady inwestycyjne nie mogą przekroczyć 46 mld zł

- wylicza w komunikacie Najwyższa Izba Kontroli. Dodaje, że w jej ocenie "niezbędne jest niezwłoczne przeprowadzenie rzetelnej analizy kosztów i korzyści, zarówno tych ekonomicznych, jak i społecznych, jakie ma przynieść budowa największego lotniska w naszym kraju (szczególnie w sytuacji załamania na rynku lotów pasażerskich z powodu pandemii)". 

NIK wypunktowała kilka ryzyk związanych z CPK. Chodzi nie tylko o "wysokie prawdopodobieństwo nieukończenia budowy do końca 2027 r.", ale też m.in. ryzyko niezapewnienia finansowania w przyszłości części przedsięwzięć zaplanowanych w dalszych etapach inwestycji czy ryzyko nieuzasadnionego wzrostu kosztów finansowania zadań.

Wynagrodzenia w CPK

Jak wynika z raportu NIK, w 2020 r. koszty wynagrodzeń w CPK - spółce Skarbu Państwa odpowiedzialnej za przygotowanie megainwestycji - wyniosły blisko 34 mln zł, w tym wynagrodzenia zarządu sięgały niemal 3,4 mln zł. Prezesem spółki CPK od grudnia 2019 r. jest Mikołaj Wild. Wcześniej był on pełnomocnikiem rządu ds. CPK (na tym stanowisku w listopadzie 2019 r. zastąpił go Marcin Horała). 

CPK: opinia NIK pozytywna

Ogólna ocena CPK po kontroli NIK jest pozytywna. Kontrola nie stwierdziła ani jednego przypadku działań niegospodarnych

- czytamy na Twitterze CPK. 

Spółka w komunikacie prasowym odnosi się do kilku wątpliwości i uwag Najwyższej Izby Kontroli. Przekonuje m.in., że nieuzasadniona jest teza o zagrożonym terminie oddania lotniska do końca 2027 r. Brak sporządzenia kompleksowego budżetu dla pełnego okresu inwestycji CPK określa jako działanie zgodne z wytycznymi ustawowymi i profesjonalną praktyką i wskazuje, że program wieloletni na lata budowy zostanie przygotowany po 2023 r.

Odrzuca też uwagę NIK, że w Koncepcji CPK nie przedstawiono pełnego i realnego harmonogramu i szczegółowych wyliczeń finansowych spodziewanych korzyści.

Zgodnie z ustawą o CPK te elementy są przygotowywane dla poszczególnych projektów osobno

- przekonuje. Spółka uznaje też sformułowanie NIK o opóźnieniach sięgających dwa i pół roku za "niezgodne z rzeczywistością".

NIK nie wskazał, którego działania dotyczy rzekome opóźnienie. Wszystkie plany i projekty realizujemy zgodnie z założonymi harmonogramami

- komentuje CPK.

Więcej o: