Polski Ład uderza w słabych. Ekspertka: Osoby z niepełnosprawnościami straciły prawo do ulgi

Polski Ład uderza w osoby z niepełnosprawnościami. "W związku ze zmianami podatkowymi, jakie zaszły od 2022 roku, utracili oni możliwość ubiegania się o zwroty podatku w związku z dotychczasowym korzystaniem z ulgi rehabilitacyjnej" - wyjaśnia specjalnie dla czytelników Gazeta.pl Bożena Nowicka, doradca podatkowy. Stracą też na używaniu samochodu.

Polski Ład miał być korzystny przede wszystkim dla osób o najniższych dochodach i uposażeniach. Rząd od miesięcy zapewnia, że zarabiający pensję minimalną, emeryci i renciści zyskają, bo nie zapłacą już podatku. 

Jak Ład działa w praktyce? Dla czytelników Gazeta.pl wyjaśnia to Bożena Nowicka, doradca podatkowy w DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o., wieloletni członek oraz wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Więcej informacji gospodarczych na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Cezary Tomczyk gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl (24.01)

Przez Polski Ład osoba z niepełnosprawnością nie odliczy faktur z apteki. Straci

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł spowodowało, że od niskich emerytur oraz rent nie będzie naliczany podatek dochodowy od osób fizycznych. Potocznie mówi się, że emerytury i renty do 2500 zł są wolne od podatku. Dokładnie należałoby powiedzieć, że nie tyle są one wolne od podatku, tylko że są to dochody niepowodujące obowiązku zapłaty podatku. Czyli przy świadczeniach do 2500 zł podatek nie jest należny, gdyż ich suma w skali roku mieści się w kwocie wolnej od podatku.

Emerytury i renty do 2500 zł nie będą zatem obciążone podatkiem, ale będzie jednak od nich pobierana 9 proc. składka zdrowotna. W praktyce zatem emeryt, rencista o świadczeniu do 2500 zł nie skorzysta istotnie na zmianach na Polskim Ładzie.

Przy emeryturze 2500 brutto kwota netto w 2021 roku wynosiła 2090 zł. W 2022 roku, przy tej samej kwocie brutto, wypłata świadczenia będzie jedynie o 185 zł większa i wyniesie 2275 zł.

2022 New Year's Eve Times Square PerformancesSylwester z omikronem w tle. Tak świat przywitał Nowy Rok [GALERIA]

Polski Ład odebrał prawo do ulgi

Problem jednak w tym, że wiele osób, w tym rencistów czy emerytów, nie zdaje sobie sprawy z tego, że w związku ze zmianami podatkowymi, jakie zaszły od 2022 roku, utracili oni możliwość ubiegania się o zwroty podatku w związku z dotychczasowym korzystaniem z ulgi rehabilitacyjnej.

Kto straci? Cała rzesza osób, które posiadają orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej, lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną. Dotychczas odliczali oni od podstawy opodatkowania wydatki, które ponosili w związku z niepełnosprawnością. Polski Ład odliczanie odebrał.

Osoby z niepełnosprawnościami nie odliczą wydatków. Nie dostaną zwrotu

Szczególną popularnością cieszyło się odliczanie od dochodu wydatków ponoszonych przez starsze osoby na zakup leków czy na opiekuna osoby niepełnosprawnej. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności zbierały z całego roku faktury na zakup leków niezbędnych dla potrzeb niepełnosprawności i w przypadku kiedy ich suma wydana w danym miesiącu przewyższała 100 zł, odliczeniu od dochodu w rozliczeniu rocznym podlegała nadwyżka wydatków ponad ten limit

Osoby z niepełnosprawnością mogły również uzyskać zwrot podatku, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty 2280 zł przysługującej z tytułu używania swojego samochodu dla potrzeb niepełnosprawności.

Ministerstwo Finansów niestety nie informuje osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, że nie ma sensu w aptece prosić o faktury za leki, jak też zbierać faktury potwierdzające odbyte turnusy rehabilitacyjno-lecznicze. Jeżeli z danego świadczenia nie jest pobierany podatek, to niestety w rozliczeniu podatku za 2022 rok osoba, której świadczenie nie przekracza 2500 zł, nie będzie miała możliwości uzyskania z urzędu skarbowego żadnego zwrotu podatku.  

Premier Mateusz Morawiecki promuje Polski ŁadPolski Ład powodem niższej pensji? Ekspertka: Możliwe. Wielu straci

Autorką powyższego tekstu jest Bożena Nowicka, doradca podatkowy w DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. Wieloletni członek oraz wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Więcej o: