PIT - ulga na dziecko. Jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z ulgi prorodzinnej? [PORADNIK]

Ulga na dziecko, zwana także ulgą prorodzinną, jest odliczeniem podatkowym występującym w rozliczeniu PIT. Nie wszyscy rodzice mogą liczyć na jej przyznanie. Aby otrzymać ulgę, należy spełnić konkretne warunki i wypełnić odpowiednie dokumenty. Jakie? Odpowiadamy.

Ulga na dziecko w zeznaniu za 2021 r. składanym na początku 2022 r. przysługuje zarówno rodzicom powyżej 26. roku życia, jak i takim, którzy korzystają z ulgi dla ludzi młodych. Aby ją otrzymać, trzeba odpowiednio wypełnić PIT-37 lub PIT-26 oraz PIT/O. W PIT/O należy wypełnić także część E, podając numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Zobacz wideo Pomoc państwa dla kredytobiorców złotówkowych? Posłanka Leszczyna tłumaczy

Ulga na dziecko. Komu przysługuje? Jak warunki należy spełnić? Jakie są limity dochodu?

Z ulgi na dziecko mogą skorzystać rodzice, opiekunowie oraz rodzice zastępczy. Przysługuje ona na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, na każde niepełnosprawne dziecko otrzymujące dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, a także na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy oraz jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych, po ich zsumowaniu nie przekraczają 3089 zł.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

. Ominęła ich tarcza. Małe biznesy mogą utonąć przez drogą energię

A co w przypadku, gdy opiekunowie nie mieszkają razem? Ulga prorodzinna wymaga, by władza rodzicielska była faktycznie sprawowana, a nie tylko posiadana. Jeżeli dziecko przebywa u jednego z rodziców i drugi małżonek nie łoży na dzieci i nie zajmuje się nimi, a władza rodzicielska przysługuje im obojgu (np. separacja faktyczna), z ulgi korzysta wyłącznie sprawujący władzę. W praktyce jednak trudno dowieść, że dziecko przebywa tylko u jednego rodzica, zatem przyjmuje się, że małżonkowie dowolnie dysponują prawem do ulgi, w ramach porozumienia. Natomiast w przypadku konfliktu wymagane jest przedstawianie dowodów. 

Ulga prorodzinna może zostać przyznana w przypadku nieprzekroczenia określonych limitów. Istnieją dwa progi, a jeden z nich dotyczy dwóch wariantów. Jeśli masz jedno dziecko i wychowujesz je samotnie - nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł. Tak samo jest w sytuacji, gdy macie jedno dziecko i jesteście małżeństwem przez cały rok. Drugi limit to 56 000 zł, który obowiązuje, kiedy masz jedno dziecko i nie jesteś w związku małżeńskim. Limity te nie obowiązują, jeśli masz więcej niż jedno dziecko. Bez względu na to ile zarabiasz, możesz uzyskać ulgę. 

Ile można otrzymać z ulgi na dziecko? Kiedy można ubiegać się o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi?

Ulga na dziecko przysługuje obojgu małżonkom łącznie, a jej wysokość uzależniona od liczby posiadanego potomstwa: 

  • jedno dziecko - roczna ulga wynosi 1112,04 zł. Ulga przysługuje podatnikowi rozliczającemu się indywidualnie, jeśli jego dochód nie przekroczył 56 000 zł. W przypadku rozliczenia łącznego z małżonkiem - limit to 112 000 zł. Do dochodu w tych okolicznościach wlicza się także dochody z papierów wartościowych i kapitałów pieniężnych oraz z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo.
  • dwoje dzieci - roczna ulga wynosi po 1112,04 zł na każde dziecko, czyli łącznie 2224,08 zł. Ulga nie jest w tym wypadku uzależniona od dochodów rodziców.
  • troje dzieci - roczna ulga na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 1112,04 a na trzecie dziecko - 2000,04, co daje w sumie 4224,12 zł. Ulga w tym wypadku nie jest uzależniona od dochodów rodziców.
  • czworo lub więcej dzieci - roczna ulga na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 1112,04 zł, na trzecie dziecko 2000,04 zł a na czwarte i każde kolejne po 2700 zł. Roczna ulga na czworo dzieci w skali roku to 6924,12 zł. Ulga nie jest w tym wypadku uzależniona od dochodów rodziców.

Nierzadko może się zdarzyć, że przy rozliczeniu PIT-u zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi. W takim przypadku podatnik może otrzymać różnicę między kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną od podatku. Jest to tzw. dodatkowy zwrot ulgi i jest on limitowany. Przy obliczaniu kwoty dodatkowego zwrotu ulgi nie można uwzględnić składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które:

  • zostały odliczone w zeznaniu PIT-28 (przychody z działalności gospodarczej oraz z najmu opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym),
  • podatnik odliczył w zeznaniu PIT-36L (dochody z działalności gospodarczej opodatkowane liniowo 19-proc. stawką podatku), 
  • zostały przez podatnika wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A (składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone i odliczone od karty podatkowej lub od zryczałtowanego podatku dochodowego).

Rok 2022 jest ostatnim, w którym ulgę na dziecko rozliczamy na wciąż obowiązujących zasadach. Od przyszłego roku formalności będą już wyglądały nieco inaczej, o czym informowaliśmy już tutaj

Andrzej Duda Duda głosi, że COVID-19 przeradza się "w grypę". Wirusolog odpowiada

Więcej o: